ผลิตภัณฑ์แนะนำ

รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์แนะนำทั้งหมด

EXIM ช่วยคุณ

ต้องการลงทุนในต่างประเทศ

ต้องการส่งออก

ต้องการลดความเสี่ยง

ข่าวสาร

ข่าวน่าสนใจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง (บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากลูกค้าในอัตราบัญชีละ 200.-บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2
01 พฤศจิกายน 2562