ผลิตภัณฑ์แนะนำ

รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์แนะนำทั้งหมด

EXIM ช่วยคุณ

ต้องการลงทุนในต่างประเทศ

ต้องการส่งออก

ต้องการลดความเสี่ยง

ข่าวสาร

ข่าวน่าสนใจ

ผู้ส่งออกจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คู่ค้าที่ติดต่อค้าขายกันมานานจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง จนกลายเป็นเหตุให้เสียเครดิตกับคู่ค้ารายอื่น เพราะไม่มีเงินทุนผลิตสินค
23 กันยายน 2563