รายการ Fail's Over

ถอดบทเรียนก้าวข้ามความเฟลสู่ความสำเร็จ กับ EXIM BANK

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 36.81 37.11
SGD 26.90 27.36
JPY 0.2374375 0.240775
HKD 4.68875 4.74625
GBP 45.265 45.96875

อัพเดตล่าสุดวันที่ 22/4/2567 14:43:27 น.

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

จำนวนเงินของคุณ

1 USD = 33.27 THB

จำนวนเงินที่จะได้รับ

หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน