ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลการจำหน่ายรถยนต์ํธนาคาร 22 กันยายน 2566
2 ประกาศการจำหน่ายรถยต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 06 กันยายน 2566
3 คำสั่ง เรื่อง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 สิงหาคม 2566
4 ประกาศการจำหน่ายรถยต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 13 กรกฎาคม 2566
5 ประกาศผลการประมูลขายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 5 คัน 10 กรกฎาคม 2566
6 แถลงข่าวร่วม การเผยแพร่มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2566
7 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 5 คัน 16 พฤษภาคม 2566
8 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 31 มีนาคม 2566
9 ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 18 พฤศจิกายน 2565
10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 07 พฤศจิกายน 2565
Displaying results 1-10 (of 44)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|