ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลการประมูลขายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 3 คัน 13 มิถุนายน 2565
2 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 3 คัน 23 พฤษภาคม 2565
3 ประกาศผลการจำหน่ายรถยนต์ธนาคาร จำนวน 1 คัน 25 เมษายน 2565
4 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 12 เมษายน 2565
5 รายชื่อสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนธนาคาร 31 มีนาคม 2565
6 ประกาศผลการประมูลพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 28 มีนาคม 2565
7 ประกาศขายทอดตลาดพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 18 มีนาคม 2565
8 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 09 มีนาคม 2565
9 ประกาศผลการขายทอดตลาดรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 29 คัน 22 กุมภาพันธ์ 2565
10 ประกาศรับสมัครสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีเเทนธนาคาร 26 มกราคม 2565
Displaying results 1-10 (of 32)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|