ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลการจำหน่ายรถยนต์ธนาคาร จำนวน 1 คัน 25 เมษายน 2565
2 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 12 เมษายน 2565
3 รายชื่อสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนธนาคาร 31 มีนาคม 2565
4 ประกาศผลการประมูลพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 28 มีนาคม 2565
5 ประกาศขายทอดตลาดพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 18 มีนาคม 2565
6 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 09 มีนาคม 2565
7 ประกาศรับสมัครสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีเเทนธนาคาร 26 มกราคม 2565
8 การขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2564 04 ตุลาคม 2564
9 การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 30 มีนาคม 2564
10 ประกาศการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2563 30 มิถุนายน 2563
Displaying results 1-10 (of 29)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|