ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2564 04 ตุลาคม 2564
2 การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 30 มีนาคม 2564
3 ประกาศการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2563 30 มิถุนายน 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้ประเมินราคาภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินราคาที่ธนาคารกำหนด 03 กุมภาพันธ์ 2563
5 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนธนาคาร 23 มกราคม 2563
6 ประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินราคาภายนอก ที่จะเข้ารับงานประเมินราคาและงานทบทวนราคาประเมินของธนาคาร 20 ธันวาคม 2562
7 รับสมัครบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันภัยทรัพย์หลักประกัน และทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร 07 สิงหาคม 2562
8 ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 26 กรกฎาคม 2562
9 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 15 กรกฎาคม 2562
10 ประกาศรับสมัครสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีเเทนธนาคาร 29 พฤษภาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 22)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|