สินเชื่อ EXIM Green Start

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการ SML กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 1-3 กรณีดำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรณีดำเนินธุรกิจทั่วไป
และวางแผนหรือกำลังจะดำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในกิจการ
ขั้นต่ำ Prime Rate -2.25% Prime Rate -1.50%
สูงสุด Prime Rate -1.25% Prime Rate -0.50%

 
วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย

*แถมวงเงิน Forward Contract สูงสุด 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
• หลักประกันขั้นต่ำ 50% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
• กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%)

*ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี พิจารณาสัดส่วนหลักประกันตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
6. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
• ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ)
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. สูงสุดไม่เกิน 1.00% ของวงเงินกู้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2567
• สิทธิประโยชน์ ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ในปีแรก
สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธสน.

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410