สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ
  • รายละเอียดการคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการ
  • สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ถ้ามี)

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่