ดูย้อนหลัง
รอบ
23 กรกฎาคม 2021 รอบที่ 1 เวลา 08:27
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
24.04524.1187524.515
CHF
Swiss Franc
35.4335.537536.1075
CNY
Chinese Yuan
5.001255.045.135
EUR
Euro
38.4262538.5437538.99375
GBP
British Pound
44.87545.012545.585
HKD
Hong Kong Dollar
4.20254.2154.2575
JPY
Japanese Yen
0.295950.296850.3011125
SGD
Singapore Dollar
23.982524.0562524.41875
USD
US Dollar
32.7232.8233.02
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล