ดูย้อนหลัง
รอบ
12 พฤศจิกายน 2019 รอบที่ 1 เวลา 08:28
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
20.5362520.60520.97125
CHF
Swiss Franc
30.2030.3030.77875
CNY
Chinese Yuan
4.261254.29254.3725
EUR
Euro
33.1437533.2537533.67375
GBP
British Pound
38.587538.7162539.2475
HKD
Hong Kong Dollar
3.84253.8553.89625
JPY
Japanese Yen
0.2751750.27608750.280225
SGD
Singapore Dollar
22.0512522.1237522.46875
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
30.1430.2430.44
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล