ดูย้อนหลัง
รอบ
28 มกราคม 2020 รอบที่ 1 เวลา 08:28
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
20.5487520.6162520.9825
CHF
Swiss Franc
31.3662531.4687531.97
CNY
Chinese Yuan
4.3354.368754.44875
EUR
Euro
33.5962533.7062534.1275
GBP
British Pound
39.7712539.9012540.44
HKD
Hong Kong Dollar
3.921253.933753.97625
JPY
Japanese Yen
0.27956250.28048750.2846625
SGD
Singapore Dollar
22.4222.492522.8425
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
30.5730.6730.87
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล