ดูย้อนหลัง
รอบ
22 มกราคม 2021 รอบที่ 3 เวลา 13:10
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
22.9523.0262523.4075
CHF
Swiss Franc
33.482533.59534.16625
CNY
Chinese Yuan
4.548754.5854.675
EUR
Euro
36.1462536.267536.7075
GBP
British Pound
40.6640.7962541.34125
HKD
Hong Kong Dollar
3.8353.84753.89
JPY
Japanese Yen
0.28643750.28740.29185
SGD
Singapore Dollar
22.3787522.45522.81125
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
29.7929.8930.09
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล