ดูย้อนหลัง
รอบ
27 มกราคม 2023 รอบที่ 2 เวลา 09:20
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
23.1823.2512523.64125
CHF
Swiss Franc
35.3387535.447536.015
CNY
Chinese Yuan
4.804.836254.925
EUR
Euro
35.4787535.587536.02
GBP
British Pound
40.3737540.497541.0425
HKD
Hong Kong Dollar
4.16754.184.22375
JPY
Japanese Yen
0.251350.25211250.2554375
SGD
Singapore Dollar
24.8137524.8887525.2725
USD
US Dollar
32.7032.8033.00
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล