ดูย้อนหลัง
รอบ
2 มิถุนายน 2023 รอบที่ 5 เวลา 15:08
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
22.637522.7037523.09625
CHF
Swiss Franc
37.8612537.9712538.57375
CNY
Chinese Yuan
4.806254.841254.925
EUR
Euro
36.9287537.0362537.4775
GBP
British Pound
42.92543.0487543.6125
HKD
Hong Kong Dollar
4.3854.39754.44125
JPY
Japanese Yen
0.24680.24751250.250575
SGD
Singapore Dollar
25.4612525.5362525.915
USD
US Dollar
34.4234.5234.72
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล