ดูย้อนหลัง
รอบ
19 เมษายน 2021 รอบที่ 5 เวลา 15:12
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
23.9912524.0687524.46
CHF
Swiss Franc
33.6833.7887534.3425
CNY
Chinese Yuan
4.716254.75254.84375
EUR
Euro
37.1762537.2962537.74125
GBP
British Pound
42.8843.017543.5775
HKD
Hong Kong Dollar
3.9853.99754.04
JPY
Japanese Yen
0.28570.28663750.2909
SGD
Singapore Dollar
23.192523.267523.63
USD
US Dollar
31.0331.1331.33
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล