ดูย้อนหลัง
รอบ
26 กันยายน 2022 รอบที่ 2 เวลา 09:21
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
24.367524.432524.8475
CHF
Swiss Franc
38.072538.1737538.73
CNY
Chinese Yuan
5.198755.233755.3225
EUR
Euro
36.1637536.2636.70
GBP
British Pound
39.5637539.6740.2225
HKD
Hong Kong Dollar
4.776254.788754.83375
JPY
Japanese Yen
0.26063750.2613250.264375
SGD
Singapore Dollar
26.0926.1587526.52
USD
US Dollar
37.5737.6737.87
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล