ดูย้อนหลัง
รอบ
27 กุมภาพันธ์ 2024 รอบที่ 5 เวลา 15:23
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
23.227523.292523.69375
CHF
Swiss Franc
40.302540.4162541.06125
CNY
Chinese Yuan
4.891254.9255.01
EUR
Euro
38.547538.65539.10625
GBP
British Pound
45.0087545.13545.7125
HKD
Hong Kong Dollar
4.543754.556254.60
JPY
Japanese Yen
0.23641250.2370750.23985
SGD
Singapore Dollar
26.3987526.472526.86125
USD
US Dollar
35.6235.7235.92
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล