ดูย้อนหลัง
รอบ
1 ตุลาคม 2020 รอบที่ 5 เวลา 14:25
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
22.4637522.5362522.9175
CHF
Swiss Franc
33.9634.0687534.62375
CNY
Chinese Yuan
4.606254.641254.7275
EUR
Euro
36.75536.872537.31375
GBP
British Pound
40.44540.5737541.1175
HKD
Hong Kong Dollar
4.044.053754.09625
JPY
Japanese Yen
0.29630.297250.3017
SGD
Singapore Dollar
22.932523.0062523.35875
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
31.3831.4831.68
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล