ดูย้อนหลัง
รอบ
10 กรกฎาคม 2020 รอบที่ 4 เวลา 15:07
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
21.4921.5587521.93375
CHF
Swiss Franc
32.8532.9562533.48625
CNY
Chinese Yuan
4.391254.423754.505
EUR
Euro
34.9687535.0812535.51125
GBP
British Pound
38.967539.092539.6275
HKD
Hong Kong Dollar
4.003754.01754.06
JPY
Japanese Yen
0.290.29093750.2952875
SGD
Singapore Dollar
22.2237522.29522.6325
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
31.1031.2031.40
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล