ดูย้อนหลัง
รอบ
19 ตุลาคม 2021 รอบที่ 5 เวลา 14:43
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
24.5887524.662525.06375
CHF
Swiss Franc
35.7487535.857536.42875
CNY
Chinese Yuan
5.1155.1555.2525
EUR
Euro
38.4238.5362538.98625
GBP
British Pound
45.402545.5446.115
HKD
Hong Kong Dollar
4.246254.258754.3025
JPY
Japanese Yen
0.28918750.290050.294125
SGD
Singapore Dollar
24.4937524.5687524.93875
USD
US Dollar
33.0933.1933.39
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล