ดูย้อนหลัง
รอบ
20 พฤษภาคม 2022 รอบที่ 4 เวลา 13:41
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
23.9137523.9837524.38375
CHF
Swiss Franc
34.9835.082535.61625
CNY
Chinese Yuan
5.046255.083755.17625
EUR
Euro
36.0162536.122536.55875
GBP
British Pound
42.4162542.5443.10
HKD
Hong Kong Dollar
4.344.35254.39625
JPY
Japanese Yen
0.266150.2669250.2704
SGD
Singapore Dollar
24.6687524.7412525.105
USD
US Dollar
34.1334.2334.43
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล