ดูย้อนหลัง
รอบ
19 พฤศจิกายน 2019 รอบที่ 1 เวลา 08:30
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ตั๋วเงิน เงินโอน
AUD
Australian Dollar
20.2512520.3187520.6825
CHF
Swiss Franc
30.1612530.262530.7425
CNY
Chinese Yuan
4.22254.2554.33375
EUR
Euro
33.0787533.1887533.6075
GBP
British Pound
38.6638.7887539.32
HKD
Hong Kong Dollar
3.82253.8353.8775
JPY
Japanese Yen
0.27533750.276250.2804125
SGD
Singapore Dollar
21.9312522.00522.34875
THB
Thai Baht
1.001.001.00
USD
US Dollar
29.9930.0930.29
หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูล