ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าบริการผู้ให้บริการภายนอก เพื่อดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทรัพย์หลักประกัน 29 มีนาคม 2565
2 ประกาศ ธสน. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพย์สินและอัตราค่าเดินทาง (กรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ) 28 มีนาคม 2565
3 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน 24 มีนาคม 2565
4 ประกาศ ค่าธรรมเนียมมาตรฐานของสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (SCF) 25 พฤษภาคม 2564
5 อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง (Unclaimed Deposit) 01 พฤศจิกายน 2562
6 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบ EXIM TBP (MY EXIM) 02 กรกฎาคม 2562
7 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงิน Direct Credit 21 สิงหาคม 2560
8 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับซื้อตั๋วรับประกันภายใต้เทอม Open Account 07 กุมภาพันธ์ 2560
9 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากสกุลเงินยูโร 25 สิงหาคม 2559
10 ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 18 เมษายน 2559
Displaying results 1-10 (of 12)
 |<  < 1 - 2  >  >|