เปิดอบรมสัมมนา

ปิดอบรมสัมมนา/เอกสารเผยแพร่

ปิดรับสมัคร
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออกในรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบจากประสบการณ์จริง เพื่อผู้ส่งออกโดยเฉพาะ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์และสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ประจำปี 2566
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ผ่านธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และ EXIM BANK เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำ
 • 09 สิงหาคม 2562
 • 249
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
ทุกคำถาม...มีคำตอบ เราพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ
 • 09 สิงหาคม 2562
 • 86
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
ชิงความได้เปรียบในภาวะที่ตลาดโลกไม่แน่นอน ด้วยกลยุทธ์บุกตลาดโลก จากมุมมองกูรูชั้นนำของประเทศ
 • 09 สิงหาคม 2562
 • 76
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
 • 09 สิงหาคม 2562
 • 143
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมออนไลน์

 • 28 มกราคม 2564 - 03 ธันวาคม 2568
เปิดรับสมัคร
 • 28 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2568
เปิดรับสมัคร
 • 28 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2568
เปิดรับสมัคร