กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามรับทราบ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • 41
สื่อสารความหมาย "ทุจริตคอร์รัปชัน" ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • 04 มกราคม 2564
 • 16
EXIM BANK จัดงาน “CG WHITE DAY 2562” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • 25 มีนาคม 2562
 • 26
การอบรมเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีธรรมาภิบาล โดยคุณวีระชาติ ศรีบุญมา (สำนักงานอัยการสูงสุด) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
 • 18 มกราคม 2562
 • 88
การบรรยายพิเศษ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 16 สิงหาคม 2556
 • 23
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับ Risk Champion และผู้บริหารส่วนขึ้นไป
 • 25 กันยายน 2555
 • 31
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
 • 27 เมษายน 2555
 • 12
Displaying results 1-8 (of 11)
 |<  < 1 - 2  >  >|