ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างพัฒนาระบบ Export Readiness Assessment Model (EXAC-ERAM) 10 กรกฎาคม 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 08 กรกฎาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนเเม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2564-2570 01 กรกฎาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตร COBIT 5 Foundation 30 มิถุนายน 2563
5 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 26 มิถุนายน 2563
6 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 26 มิถุนายน 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จัดจ้างบริการปรับปรุงระบบงาน (Scan Signature System : SSS) 25 มิถุนายน 2563
8 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าบนระบบ MY EXIM (EXIM TBP Phase 2) 25 มิถุนายน 2563
9 การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปี_2563 24 มิถุนายน 2563
10 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะการนำเสนอ สำหรับพนักงานสายการตลาด 24 มิถุนายน 2563
Displaying results 1-10 (of 2044)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|