ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป 26 มกราคม 2564
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 26 มกราคม 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอำลากรรมการผู้จัดการ 25 มกราคม 2564
4 รายชื่อผู้ประเมินราคาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินราคาหรือทบทวนราคาประเมินทรัพย์หลักประกันและทรัพย์สินรอการขาย ครั้งที่ 1/2564 22 มกราคม 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการประเมิน 360 องศา สำหรับพนักงานกลุ่มตำแหน่งผู้บริหารส่วนขึ้นไป 15 มกราคม 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Trend Micro Anti-Virus 14 มกราคม 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ 14 มกราคม 2564
8 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) 13 มกราคม 2564
9 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) 13 มกราคม 2564
10 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 12 มกราคม 2564
Displaying results 1-10 (of 2242)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|