ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศ การจัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) 26 กันยายน 2566
2 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) 26 กันยายน 2566
3 ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Patch Management ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 กันยายน 2566
4 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อทำ Quality Assurance (QA) งานพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) และโครงการที่เกี่ยวข้อง 20 กันยายน 2566
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปเอเชียเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 20 กันยายน 2566
6 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อทำ Quality Assurance (QA) งานพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) และโครงการที่เกี่ยวข้อง 20 กันยายน 2566
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ Migration และสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 Enterprise E3 15 กันยายน 2566
8 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของธนาคาร 15 กันยายน 2566
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดทำแผ่นทองคำที่ระลึกเกษียณ ปี 2566 15 กันยายน 2566
10 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 15 กันยายน 2566
Displaying results 1-10 (of 3172)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|