ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) 01 ธันวาคม 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Data Warehouse 01 ธันวาคม 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ HR2020 01 ธันวาคม 2565
4 ประกาศราคากลาง การซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ Bloomberg Professional สำหรับปี 2566 01 ธันวาคม 2565
5 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุง ECL Tools ให้รองรับการคำนวณตาม ECL Model 28 พฤศจิกายน 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องดื่มชาเขียวและขิงกระชายขาวสำเร็จรูป 28 พฤศจิกายน 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เชื่อมโยงกับการพัฒนา ธสน. สู่ความยั่งยืน 24 พฤศจิกายน 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องหอม 22 พฤศจิกายน 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 18 พฤศจิกายน 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเกลือหิมาลายันสีชมพู 17 พฤศจิกายน 2565
Displaying results 1-10 (of 2852)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|