ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) 23 กรกฎาคม 2564
2 ประกาศราคากลาง จ้างผู้ให้บริการระบบ Conference System (Webex with audio service) 22 กรกฎาคม 2564
3 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) 19 กรกฎาคม 2564
4 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครังที่ 6/2564 19 กรกฎาคม 2564
5 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครังที่ 8/2564 19 กรกฎาคม 2564
6 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารเขต และผู้บริหารสาขา 16 กรกฎาคม 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ ธสน. บนสื่อโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับการสื่อสารภายใน 16 กรกฎาคม 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดทำความต้องการทางธุรกิจสำหรับงานรับประกัน (พี่นอลงนามแล้ว) 15 กรกฎาคม 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อไมโคโฟนไร้สาย 15 กรกฎาคม 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำแผ่นทองคำที่ระลึกเกษียณ ปี 2564 09 กรกฎาคม 2564
Displaying results 1-10 (of 2380)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|