ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 27 กุมภาพันธ์ 2567
2 ที่ได้รับประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาคัดเลือก การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างและสานสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567
3 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้ทั่วไป ครั้งที่ 2/2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 16 กุมภาพันธ์ 2567
5 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบหลักประกัน ECS 14 กุมภาพันธ์ 2567
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลธนาคารท่ั่วโลก จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
7 ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ e-Mail and Corporation Tool (M365) 13 กุมภาพันธ์ 2567
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle 13 กุมภาพันธ์ 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 13 กุมภาพันธ์ 2567
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และปาปัวนิวกินี จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 13 กุมภาพันธ์ 2567
Displaying results 1-10 (of 3351)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|