ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมและพื้นที่ทางเข้าชั้น 18 (ห้อง 1804) 29 มีนาคม 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครดิต 19 เมษายน 2564
3 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software 19 เมษายน 2564
4 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 16 เมษายน 2564
5 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 09 เมษายน 2564
6 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 คน 09 เมษายน 2564
7 ยกเลิกประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 07 เมษายน 2564
8 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครดิต 05 เมษายน 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ Notebook MacBook Pro สำหรับใช้งานในการผลิตตัดต่อววีดิทัศน์ 02 เมษายน 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดงานแถลงนโยบายและเปิดตัวกรรมการผู้จัดการ ธสน. 01 เมษายน 2564
Displaying results 1-10 (of 2292)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|