แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. 24 มกราคม 2563
2 การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 ที่กรมบังคับคดี 22 มกราคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้งานโปรแกรม Trend Micro Antivirus 20 มกราคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดหาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม 20 มกราคม 2563
5 การจัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้งานโปรแกรม Trend Micro Antivirus 14 มกราคม 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 14 มกราคม 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ 14 มกราคม 2563
8 การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. 10 มกราคม 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (StarCat) 10 มกราคม 2563
10 การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. 09 มกราคม 2563
Displaying results 1-10 (of 1905)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|