แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อกระบอกน้ำเก็บความร้อน/เย็น และกันล้ม 20 พฤษภาคม 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2565) 19 พฤษภาคม 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการนำคณะแขกของธนาคารและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 18 พฤษภาคม 2565
4 ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 18 พฤษภาคม 2565
5 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) 17 พฤษภาคม 2565
6 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม 17 พฤษภาคม 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลที่อยู่ในทวีปเอเชียเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 17 พฤษภาคม 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานหลักของธนาคาร 12 พฤษภาคม 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน 12 พฤษภาคม 2565
10 การจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ปี 2565 12 พฤษภาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 2627)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|