แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. ชุด “ส่งออก ได้เงินชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ 12 พฤศจิกายน 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เก็บเอกสาร โต๊ะประชุม และเก้าอี้ประชุม 12 พฤศจิกายน 2562
3 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. ชุด “ส่งออก ได้เงินชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ 11 พฤศจิกายน 2562
4 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellent Academy) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2562
5 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 11 พฤศจิกายน 2562
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) 11 พฤศจิกายน 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดทำโต๊ะอาหารสเตนเลส จำนวน 27 ตัว 11 พฤศจิกายน 2562
8 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดของ ธสน. 07 พฤศจิกายน 2562
9 การจ้างผู้ให้บริการผลิตและซื้อโฆษณาด้วยระบบจัดการอัตโนมัติ (Programmatic) บนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 07 พฤศจิกายน 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อระบบ Synchronize และตั้งเวลาจากดาวเทียม GPS 07 พฤศจิกายน 2562
Displaying results 1-10 (of 1794)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|