• กด 0 ติดต่อพนักงานเพื่อโอนสายภายใน
   

  กด 0 ติดต่อพนักงานเพื่อโอนสายภายใน

  เจ้าหน้าที่ Operator เพื่อให้บริการในการโอนสายให้กับพนักงานภายในธนาคาร
 • กด 1 ขอคำปรึกษาด้านการเงิน

  ให้บริการในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า การขอสินเชื่อ และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร
   
  กด 1 ขอคำปรึกษาด้านการเงิน
 • กด 2 บริการ EXIM Phone Banking
   

  กด 2 บริการ EXIM Phone Banking

  ให้บริการลูกค้าในการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ