No Gift Policy

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2565
No Gift Policy
“ของขวัญที่ดีที่สุดของคนทำงาน คือ ผลสำเร็จของงาน ของขวัญที่ดีที่สุดของ EXIM BANK คือ ความสำเร็จของผู้ประกอบการและการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เราของดรับของขวัญทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ขอรับเพียงคำอวยพรและความปรารถนาดีที่มีต่อกันครับ”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK