No Gift Policy

วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2566
No Gift Policy
ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ของขวัญที่ดีที่สุดของพวกเรา คือรอยยิ้มและความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยบนเวทีโลกและการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK