ติดต่อธนาคาร
1-4-กท.-069.6
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
1-4-กท.-068.3
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
1-4-กท.-068.4
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
2-1-ภก.-093
จังหวัด ภูเก็ต
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014