ทรัพย์รอประมูล
1-2-สค.-064
จังหวัด สมุทรสาคร
ราคา 18,240,000 บาท
2-1-สข.-089
จังหวัด สงขลา
ราคา 14,320,000 บาท
2-1-ชพ.-091
จังหวัด ชุมพร
ราคา 6,480,000 บาท
2-1-ภก.-093
จังหวัด ภูเก็ต
ราคา 10,000,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ราคา - บาท
1-1-ชม.-008
จังหวัด เชียงใหม่
ราคา - บาท
ราคา - บาท
1-1-ชม.-027
จังหวัด เชียงใหม่
ราคา - บาท
ราคา - บาท
2-2-ชบ.-038
จังหวัด ชลบุรี
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014