ทรัพย์รอประมูล
2-2-ชม.-107
จังหวัด เชียงใหม่
ราคา 2,500,000 บาท
1-1-ลบ.-030-1.3
จังหวัด ลพบุรี
ราคา 200,000 บาท
2-1-สป.-106
จังหวัด สมุทรปราการ
ราคา 1,600,000 บาท
1-2-สค.-064
จังหวัด สมุทรสาคร
ราคา 18,240,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
2-2-ชบ.-038
จังหวัด ชลบุรี
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014