ทรัพย์รอประมูล
1-3-สค.-081-083
จังหวัด สมุทรสาคร
1-3-สค.-084
จังหวัด สมุทรสาคร
1-2-กท.-096
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 8,160,000 บาท
1-8-กท.-108
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-169-9999 ต่อ 1950,1955
โทรสาร : 02-271-3014