ทรัพย์พร้อมประมูล
นครราชสีมา [2-1-นม.-042]
ครั้งที่ 2/2563
2-1-นม.-042
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 8,530,000 บาท
ราคา6,230,000 บาท
นครราชสีมา [2-1-นม.-060]
ครั้งที่ 2/2563
2-1-นม.-060
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 20,970,000 บาท
ราคา15,300,000 บาท
ศรีสะเกษ [1-1-ศก.-007]
ครั้งที่ 2/2563
1-1-ศก.-007
จังหวัด ศรีสะเกษ
ราคา 3,270,000 บาท
ราคา2,400,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-ภก.-093
จังหวัด ภูเก็ต
ราคา - บาท
ราคา - บาท
1-1-ชม.-027
จังหวัด เชียงใหม่
ราคา - บาท
ราคา - บาท
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ราคา - บาท
2-1-ลบ.095
จังหวัด ลพบุรี
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014