ทรัพย์รอประมูล
2-1-ลบ.095
จังหวัด ลพบุรี
ราคา 440,000 บาท
1-4-กท.-069.12
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
1-4-กท.-069.14
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
1-4-กท.-069.15
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
1-1-พบ.-015-1
จังหวัด เพชรบุรี
1-1-พบ.-015-2
จังหวัด เพชรบุรี
2-2-ชบ.-038
จังหวัด ชลบุรี
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014