ทรัพย์พร้อมประมูล
ระยอง [2-3-รย.072]
ครั้งที่ 1/2564
2-3-รย.072
จังหวัด ระยอง
ราคา 14,300,000 บาท
ราคา11,590,000 บาท
นครราชสีมา [2-1-นม.-060]
ครั้งที่ 1/2564
2-1-นม.-060
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 20,970,000 บาท
ราคา17,000,000 บาท
ศรีสะเกษ [1-1-ศก.-007]
ครั้งที่ 1/2564
1-1-ศก.-007
จังหวัด ศรีสะเกษ
ราคา 3,270,000 บาท
ราคา2,660,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
1-1-พบ.-015-1
จังหวัด เพชรบุรี
1-1-พบ.-015-2
จังหวัด เพชรบุรี
2-1-กจ.-062
จังหวัด กาญจนบุรี
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014