ทรัพย์พร้อมประมูล
ระยอง [2-3-รย.072]
ครั้งที่ 5/2563
2-3-รย.072
จังหวัด ระยอง
ราคา 14,300,000 บาท
ราคา12,870,000 บาท
นครราชสีมา [2-1-นม.-060]
ครั้งที่ 5/2563
2-1-นม.-060
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 20,970,000 บาท
ราคา18,880,000 บาท
ศรีสะเกษ [1-1-ศก.-007]
ครั้งที่ 5/2563
1-1-ศก.-007
จังหวัด ศรีสะเกษ
ราคา 3,270,000 บาท
ราคา2,950,000 บาท
 ทรัพย์รอประมูล
2-1-ลบ.095
จังหวัด ลพบุรี
ราคา 440,000 บาท
1-4-กท.-069.12
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
1-4-กท.-069.14
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
1-4-กท.-069.15
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
1-4-กท.-069.1
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
1-4-กท.-068.1
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
1-4-กท.-069.26
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014