ทรัพย์พร้อมประมูล
กรุงเทพมหานคร [0-หลักเกณฑ์การประมูล]
ครั้งที่ 2/2564
0-หลักเกณฑ์การประมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร [1-4-กท.-069.10]
ครั้งที่ 2/2564
1-4-กท.-069.10
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 300,000 บาท
กรุงเทพมหานคร [1-4-กท.-069.17]
ครั้งที่ 2/2564
1-4-กท.-069.17
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-สป.-106
จังหวัด สมุทรปราการ
ราคา - บาท
2-2-ชบ.-038
จังหวัด ชลบุรี
2-1-สฎ.-076
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
1-4-กท.-068.2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014