ทรัพย์พร้อมประมูล
กรุงเทพมหานคร [ทรัพย์สินที่ประมูล]
ครั้งที่ 7/2565
ทรัพย์สินที่ประมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา [2-1-นม.-060]
ครั้งที่ 7/2565
2-1-นม.-060
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 16,780,000 บาท
ศรีสะเกษ [1-1-ศก.-007]
ครั้งที่ 7/2565
1-1-ศก.-007
จังหวัด ศรีสะเกษ
ราคา 2,620,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
1-3-สค.-081-083
จังหวัด สมุทรสาคร
ราคา - บาท
1-3-สค.-084
จังหวัด สมุทรสาคร
1-4-กท.-069.6
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
1-4-กท.-069.4
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014