ทรัพย์พร้อมประมูล
กรุงเทพมหานคร [ทรัพย์สินที่ประมูล]
ครั้งที่ 1/2566
ทรัพย์สินที่ประมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร [1-3-สค.-081-083]
ครั้งที่ 1/2566
1-3-สค.-081-083
จังหวัด สมุทรสาคร
ราคา 180,000,000 บาท
สมุทรสาคร [1-3-สค.-084]
ครั้งที่ 1/2566
1-3-สค.-084
จังหวัด สมุทรสาคร
 ติดต่อธนาคาร
2-1-ภก.-093
จังหวัด ภูเก็ต
ราคา - บาท
1-4-กท.-069.18
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-169-9999 ต่อ 1950,1955
โทรสาร : 02-271-3014