ทรัพย์พร้อมประมูล
กรุงเทพมหานคร [ทรัพย์สินที่ประมูล]
-
ทรัพย์สินที่ประมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร [1-3-สค.-084]
-
1-3-สค.-084
จังหวัด สมุทรสาคร
นครราชสีมา [2-1-นม.-060]
-
2-1-นม.-060
จังหวัด นครราชสีมา
ราคา 16,780,000 บาท
 ทรัพย์รอประมูล
ขายตรง 2-2-ชบ.-038
จังหวัด ชลบุรี
ราคา 64,110,000 บาท
 ติดต่อธนาคาร
2-1-ลบ.-098
จังหวัด ลพบุรี
ราคา - บาท
2-1-ลบ.-099
จังหวัด ลพบุรี
ราคา - บาท
2-1-ลบ.-102
จังหวัด ลพบุรี
ราคา - บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-169-9999 ต่อ 1950,1955
โทรสาร : 02-271-3014