แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อกระบอกน้ำเก็บความร้อน/เย็น และกันล้ม วิธีเฉพาะเจาะจง 251,450.00 20 พฤษภาคม 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2565) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,897,099.05 19 พฤษภาคม 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการนำคณะแขกของธนาคารและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วิธีประกาศเชิญชวน 9,995,000.00 18 พฤษภาคม 2565
4 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 17 พฤษภาคม 2565
5 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 17 พฤษภาคม 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลที่อยู่ในทวีปเอเชียเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 3,000,000.00 17 พฤษภาคม 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานหลักของธนาคาร วิธีคัดเลือก 12,800,000.00 12 พฤษภาคม 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 12 พฤษภาคม 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,650,000.00 11 พฤษภาคม 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะสำหรับพนักงานสายงานการตลาดและสายงานที่เกี่ยวข้อง วิธีพิเศษ 981,190.00 10 พฤษภาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 849)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|