แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เก็บเอกสาร โต๊ะประชุม และเก้าอี้ประชุม วิธีเฉพาะเจาะจง 382,925.18 12 พฤศจิกายน 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดทำโต๊ะอาหารสเตนเลส จำนวน 27 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง 182,007.00 11 พฤศจิกายน 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อระบบ Synchronize และตั้งเวลาจากดาวเทียม GPS วิธีประกาศเชิญชวน 946,950.00 07 พฤศจิกายน 2562
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ RPA (Robotic Process Automation) วิธีคัดเลือก 3,983,396.00 06 พฤศจิกายน 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 600,600.00 05 พฤศจิกายน 2562
6 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมพื้นไม้สระว่ายน้ำ ชั้น 25 วิธีเฉพาะเจาะจง 478,581.00 04 พฤศจิกายน 2562
7 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร บริเวณห้องแผนสำรองฉุกเฉิน ชั้น 3 สาขาเสรีไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 31 ตุลาคม 2562
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams วิธีเฉพาะเจาะจง 410,773.00 31 ตุลาคม 2562
9 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างพัฒนาระบบงานเร่งรัดและติดตามการดำเนินคดี วิธีประกาศเชิญชวน 4,986,200.00 31 ตุลาคม 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 10,000,000.00 31 ตุลาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 417)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|