ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบอนุมัติกรมธรรม์และวงเงินรับประกัน (Insurance Origination System: IOS) วิธีประกาศเชิญชวน 25,000,000.00 31 พฤษภาคม 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring) วิธีเฉพาะเจาะจง 823,900.00 31 พฤษภาคม 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance วิธีประกาศเชิญชวน 5,724,500.00 25 พฤษภาคม 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail วิธีพิเศษ 620,000.00 25 พฤษภาคม 2566
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วิธีเฉพาะเจาะจง 269,999.52 25 พฤษภาคม 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System : IPS) วิธีพิเศษ 1,177,000.00 23 พฤษภาคม 2566
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Service for ECI Online and TBP and EXIM1) วิธีพิเศษ 14,468,875.98 22 พฤษภาคม 2566
8 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริการใช้งานระยะไกล (SSL VPN) วิธีคัดเลือก 909,500.00 19 พฤษภาคม 2566
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 18 พฤษภาคม 2566
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 493,270.00 18 พฤษภาคม 2566
Displaying results 1-10 (of 1072)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|