ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,482,400.00 22 ตุลาคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเจาะระบบงาน MY EXIM (EXIM TBP Phase 2) วิธีประกาศเชิญชวน 1,340,496.00 19 ตุลาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทนายความเพื่อดำเนินการในคดีฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ราย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วิธีพิเศษ 3,900,000.00 16 ตุลาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 566,280.00 15 ตุลาคม 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 653,400.00 15 ตุลาคม 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,545,664.32 15 ตุลาคม 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,478,362.00 07 ตุลาคม 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโครงการ Supply Chain Finance Platform วิธีประกาศเชิญชวน 4,100,000.00 06 ตุลาคม 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดหาเครื่องแบบ (กางเกง) ให้กับลูกจ้างบริษัทภายนอกของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 196,800.00 06 ตุลาคม 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม วิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 30 กันยายน 2563
Displaying results 1-10 (of 598)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|