แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 2,947,074.25 24 มกราคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้งานโปรแกรม Trend Micro Antivirus วิธีเฉพาะเจาะจง 282,159.00 20 มกราคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดหาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม วิธีประกาศเชิญชวน 8,900,000.00 20 มกราคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ วิธีพิเศษ 6,420,000.00 14 มกราคม 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (StarCat) วิธีเฉพาะเจาะจง 86,884.00 10 มกราคม 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถอดรหัสนวัตกรรม (Innovation Hack) วิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 09 มกราคม 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาระบบงานหลักและผู้พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) วิธีคัดเลือก 340,688,000.00 09 มกราคม 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 วิธีคัดเลือก 3,968,095.00 03 มกราคม 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) Phase II ขยายขอบเขต วิธีเฉพาะเจาะจง 2,450,000.00 30 ธันวาคม 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 7,450,000.00 27 ธันวาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 479)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|