ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร Eikon และ Eikon-Core วิธีพิเศษ 2,707,697.92 24 มกราคม 2566
2 การจ้างผู้ให้บริการจัดบูทงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ปี 2566 วิธีพิเศษ 849,000.00 17 มกราคม 2566
3 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Trend Micro Anti-Virus วิธีเฉพาะเจาะจง 499,930.75 16 มกราคม 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการซื้อสิทธิ์การใช้บริการฐานข้อมูล EIU Viewpoint, Country Analysis Advanced วิธีพิเศษ 546,000.00 12 มกราคม 2566
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,099,990.00 09 มกราคม 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร วิธีคัดเลือก 2,550,000.00 29 ธันวาคม 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) วิธีคัดเลือก 447,335,000.00 29 ธันวาคม 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) วิธีคัดเลือก 2,185,500.00 29 ธันวาคม 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 499,400.00 29 ธันวาคม 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานใหย่ของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 2,195,858.28 28 ธันวาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 1002)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|