ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงการเชื่อมต่อของระบบ ECS วิธีพิเศษ 1,164,151.44 04 ธันวาคม 2566
2 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อสิทธิการใช้บริการฐานข้อมูล EIU Viewpoint, Country Analysis Advanced Global วิธีพิเศษ 542,640.00 29 พฤศจิกายน 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,400.00 29 พฤศจิกายน 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง (Passport Reader) วิธีเฉพาะเจาะจง 147,000.00 27 พฤศจิกายน 2566
5 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Data Warehouse วิธีคัดเลือก 457,960.00 27 พฤศจิกายน 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงการเชื่อมต่อ (API) และการทำงานของระบบ LOS & CRM วิธีพิเศษ 3,700,000.00 23 พฤศจิกายน 2566
7 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 9/2566 วิธีคัดเลือก 1,503,500.00 22 พฤศจิกายน 2566
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นวัตกรรมในองค์กร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 984,000.00 20 พฤศจิกายน 2566
9 การจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรม CG & EXIM WHITE DAY 2023 วิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 16 พฤศจิกายน 2566
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเปลี่ยนใบพัดลม Cooling Tower วิธีเฉพาะเจาะจง 315,650.00 16 พฤศจิกายน 2566
Displaying results 1-10 (of 1159)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|