ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างพัฒนาระบบ Export Readiness Assessment Model (EXAC-ERAM) วิธีพิเศษ 490,000.00 10 กรกฎาคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนเเม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2564-2570 วิธีคัดเลือก 2,890,000.00 01 กรกฎาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตร COBIT 5 Foundation วิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 30 มิถุนายน 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จัดจ้างบริการปรับปรุงระบบงาน (Scan Signature System : SSS) วิธีพิเศษ 682,189.20 25 มิถุนายน 2563
5 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าบนระบบ MY EXIM (EXIM TBP Phase 2) วิธีพิเศษ 5,752,500.00 25 มิถุนายน 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 269,500.00 22 มิถุนายน 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการอบรมกลุ่มย่อยเพื่อโค้ชผู้เข้าประกวดและทีมงาน President Award-Innovation ในขอบเขตการคิดค้นและบริหารจัดการนวัตกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 19 มิถุนายน 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและจัดพิมพ์รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง 499,690.00 15 มิถุนายน 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 749,000.00 12 มิถุนายน 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารภายในระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร วิธีคัดเลือก 3,199,856.40 11 มิถุนายน 2563
Displaying results 1-10 (of 555)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|