ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการออกแบบการนำเสนอ และ หลักสูตรการจัดทำสื่อให้โดนใจ วิธีเฉพาะเจาะจง 260,010.00 23 เมษายน 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System : IPS) วิธีพิเศษ 1,150,250.00 22 เมษายน 2567
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ EXIM1 ให้รองรับการทำรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง (OTP) วิธีพิเศษ 793,250.00 18 เมษายน 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร และพนักงานประจำห้องพัสดุ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,758,991.92 18 เมษายน 2567
5 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้ทั่วไป ครั้งที่ 5/2567 วิธีคัดเลือก 2,926,514.00 18 เมษายน 2567
6 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Microsoft Dynamics CRM) วิธีพิเศษ 1,700,000.00 17 เมษายน 2567
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2567 วิธีประกาศเชิญชวน 5,275,100.00 17 เมษายน 2567
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องควบคุมงานระบบ ห้องควบคุมลิฟต์ และห้องโทรศัพท์ วิธีเฉพาะเจาะจง 347,750.00 11 เมษายน 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 11 เมษายน 2567
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และจอคอมพิวเตอร์สำหรับการรองรับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ Bloomberg Professional และ Reuters วิธีเฉพาะเจาะจง 107,107.00 04 เมษายน 2567
Displaying results 1-10 (of 1242)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|