ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยชำระล่าช้า (Delayed Payment) สำหรับการรับซื้อเอกสารส่งออกที่ยังไม่ได้รับชำระคืน 31 มีนาคม 2564
2 ประกาศอัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1/4/64) 29 มีนาคม 2564
3 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐ (30/6/63) 08 มิถุนายน 2563
4 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (27/4/63) 23 เมษายน 2563
5 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเพื่อใช้เป็นหลักประกัน (19/3/63) 19 มีนาคม 2563
6 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อใช้เป็นหลักประกัน (19/3/63) 19 มีนาคม 2563
7 ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (19/3/63) 18 มีนาคม 2563
8 อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (11/2/63) 06 กุมภาพันธ์ 2563
9 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเพื่อใช้เป็นหลักประกัน (24/12/62) 24 ธันวาคม 2562
10 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อใช้เป็นหลักประกัน (24/12/62) 24 ธันวาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 62)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|