ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ THBFIX สำหรับสัญญาสินเชื่อประเภท Trade Finance ในปัจจุบัน (Legacy Contract) 08 มิถุนายน 2566
2 ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ THBFIX สำหรับสัญญาสินเชื่อระยะยาวในปัจจุบัน (Legacy Contract) 08 มิถุนายน 2566
3 ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ THBFIX สำหรับสินเชื่อประเภท Trade Finance (สัญญาใหม่) 14 มีนาคม 2566
4 ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ THBFIX สำหรับสินเชื่อระยะยาว (สัญญาใหม่) 16 ธันวาคม 2565
5 ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (30/4/67) 30 เมษายน 2567
6 ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (18/4/67) 18 เมษายน 2567
7 ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สกุลหยวน (1/4/67) 01 เมษายน 2567
8 ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (7/8/66) 07 สิงหาคม 2566
9 ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืมจาก ธสน. (6/6/66) 06 มิถุนายน 2566
10 ประกาศอัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (6/6/66) 06 มิถุนายน 2566
Displaying results 1-10 (of 76)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|