แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 02 มิถุนายน 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 10 พฤษภาคม 2565
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 05 เมษายน 2565
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 04 มีนาคม 2565
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 07 มกราคม 2565
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 08 ธันวาคม 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 05 พฤศจิกายน 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 08 ตุลาคม 2564
Displaying results 1-10 (of 55)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|