แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 07 ตุลาคม 2562
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 16 เมษายน 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 มีนาคม 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 11 มกราคม 2562
Displaying results 1-10 (of 20)
 |<  < 1 - 2  >  >|