แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ตุลาคม 2564
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 14 ตุลาคม 2564
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ตุลาคม 2564
4 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 08 ตุลาคม 2564
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ตุลาคม 2564
6 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยตรง 05 ตุลาคม 2564
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 04 ตุลาคม 2564
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2564
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 สิงหาคม 2564
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 สิงหาคม 2564
Displaying results 1-10 (of 295)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|