แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 04 ธันวาคม 2566
2 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 พฤศจิกายน 2566
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 พฤศจิกายน 2566
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 พฤศจิกายน 2566
5 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 09 พฤศจิกายน 2566
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03 พฤศจิกายน 2566
7 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 01 พฤศจิกายน 2566
8 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ตุลาคม 2566
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 ตุลาคม 2566
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 02 ตุลาคม 2566
Displaying results 1-10 (of 420)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|