ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารเอ็กซิม 06 ตุลาคม 2565
2 ประกาศยกเลิกการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 28 กันยายน 2565
3 ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2565
4 ประกาศ ยกเลิกงานจ้างปรับปรุงระบบ LOS & CRM เพื่อรองรับกระบวนการขออนุมัติแก้ไขหนี้ ด้วยวิธีพิเศษ 21 กันยายน 2565
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 เมษายน 2565
6 ยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก(Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 28 มีนาคม 2565
7 ยกเลิกประกาศ กาจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต ด้วยวิธีคัดเลือก 20 สิงหาคม 2564
8 ยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking 09 มิถุนายน 2564
9 ยกเลิกประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 07 เมษายน 2564
10 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 26 มกราคม 2564
Displaying results 1-10 (of 19)
 |<  < 1 - 2  >  >|