แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 เมษายน 2565
2 ยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก(Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 28 มีนาคม 2565
3 ยกเลิกประกาศ กาจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต ด้วยวิธีคัดเลือก 20 สิงหาคม 2564
4 ยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking 09 มิถุนายน 2564
5 ยกเลิกประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 07 เมษายน 2564
6 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 26 มกราคม 2564
7 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาการซื้อตู้ Rack สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาราคาการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ECM Solution Migration 03 สิงหาคม 2563
9 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 26 พฤษภาคม 2563
10 ประกาศยกเลิกการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการเดินทางเพื่อการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ธสน. ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 7 เมษายน 2563 02 มีนาคม 2563
Displaying results 1-10 (of 15)
 |<  < 1 - 2  >  >|