ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ e-Mail and Corporation Tool (M365) 13 กุมภาพันธ์ 2567
2 ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Patch Management ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 กันยายน 2566
3 ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2566 29 มิถุนายน 2566
4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 09 พฤษภาคม 2566
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารเอ็กซิม 06 ตุลาคม 2565
6 ประกาศยกเลิกการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 28 กันยายน 2565
7 ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2565
8 ประกาศ ยกเลิกงานจ้างปรับปรุงระบบ LOS & CRM เพื่อรองรับกระบวนการขออนุมัติแก้ไขหนี้ ด้วยวิธีพิเศษ 21 กันยายน 2565
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 เมษายน 2565
10 ยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก(Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 28 มีนาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 23)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|