ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาราคาการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ECM Solution Migration 03 สิงหาคม 2563
2 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 26 พฤษภาคม 2563
3 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการเดินทางเพื่อการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ธสน. ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 7 เมษายน 2563 02 มีนาคม 2563
4 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. 07 กุมภาพันธ์ 2563
5 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2561
6 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบสำหรับบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ Smart Device ภายในในธนาคาร (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
7 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย 17 ธันวาคม 2561
8 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดรคาาการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561