ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ กาจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต ด้วยวิธีคัดเลือก 20 สิงหาคม 2564
2 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking 09 มิถุนายน 2564
3 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 07 เมษายน 2564
4 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 26 มกราคม 2564
5 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาการซื้อตู้ Rack สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563
6 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาราคาการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ECM Solution Migration 03 สิงหาคม 2563
7 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 26 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการเดินทางเพื่อการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ธสน. ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 7 เมษายน 2563 02 มีนาคม 2563
9 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. 07 กุมภาพันธ์ 2563
10 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2561
Displaying results 1-10 (of 13)
 |<  < 1 - 2  >  >|