แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 675,840.00 18 พฤษภาคม 2565
2 การจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ปี 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,900,000.00 12 พฤษภาคม 2565
3 ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,942,341.20 11 พฤษภาคม 2565
4 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจ้าง VA Scan & Penetration Test วิธีประกาศเชิญชวน 1,744,100.00 05 พฤษภาคม 2565
5 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจ้าง VA Scan & Penetration Test วิธีประกาศเชิญชวน 1,744,100.00 05 พฤษภาคม 2565
6 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ ITSM วิธีเฉพาะเจาะจง 1,133,344.00 27 เมษายน 2565
7 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโครงการ Integrated Customer Touchpoint ตามนโยบาย EXIM1 วิธีประกาศเชิญชวน 3,193,925.00 27 เมษายน 2565
8 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,639,840.00 21 เมษายน 2565
9 ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานหลักของธนาคาร วิธีคัดเลือก 12,913,701.00 21 เมษายน 2565
10 การจ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารการตลาดของ ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 35,000,000.00 19 เมษายน 2565
Displaying results 1-10 (of 1129)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|