ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail วิธีประกาศเชิญชวน 661,884.33 04 ธันวาคม 2563
2 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา Active Directory 9 Server (2 HQ + 9 BR) วิธีพิเศษ 459,351.00 02 ธันวาคม 2563
3 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Vulnerability Assessment) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) สำหรับระบบ EXIM Supply Chain Finance Platform วิธีพิเศษ 797,150.00 02 ธันวาคม 2563
4 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Assets) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 664,398.67 01 ธันวาคม 2563
5 การจ้างผู้ให้บริการดูแล Facebook Page ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 26 พฤศจิกายน 2563
6 ราคากลางการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall SRX320 9 สาขา และอุปกรณ์บริหารจัดการ Junos Space วิธีพิเศษ 390,550.00 26 พฤศจิกายน 2563
7 ราคากลางการจ้างผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN ชุด Develop วิธีประกาศเชิญชวน 9,958,827.05 26 พฤศจิกายน 2563
8 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีในศาลแรงงานกลางแทนธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 1,700,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
9 ประกาศราคากลาง จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Red Hat Linux และ Jboss Ent วิธีประกาศเชิญชวน 970,811.00 24 พฤศจิกายน 2563
10 ประกาศราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMware) วิธีประกาศเชิญชวน 4,999,325.33 24 พฤศจิกายน 2563
Displaying results 1-10 (of 990)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|