ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 26 มิถุนายน 2563
2 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะการนำเสนอ สำหรับพนักงานสายการตลาด วิธีพิเศษ 684,800.00 24 มิถุนายน 2563
3 การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปี_2563 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 24 มิถุนายน 2563
4 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบงานภาพลายเซ็น (Scan Signature System : SSS) วิธีพิเศษ 682,189.20 12 มิถุนายน 2563
5 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2564-2570 วิธีคัดเลือก 2,950,882.00 12 มิถุนายน 2563
6 ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าบนระบบ MY EXIM วิธีพิเศษ 5,800,000.00 12 มิถุนายน 2563
7 การจ้างผู้ให้บริการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 749,000.00 05 มิถุนายน 2563
8 การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปอเมริกาและประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 22 พฤษภาคม 2563
9 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 21 พฤษภาคม 2563
10 การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารภายในระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร วิธีคัดเลือก 5,000,000.00 19 พฤษภาคม 2563
Displaying results 1-10 (of 943)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|