ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ วิธีเฉพาะเจาะจง 314,879.60 06 พฤษภาคม 2564
2 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Service for ECI Online and TBP) วิธีพิเศษ 12,000,000.00 06 พฤษภาคม 2564
3 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหาร ธสน. เผยแพร่ทางรายการในเครือ Prespective วิธีพิเศษ 800,000.00 05 พฤษภาคม 2564
4 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับลูกค้าของธนาคาร วิธีพิเศษ 1,400,844.00 05 พฤษภาคม 2564
5 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการสิทธิและบำรุงรักษาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการ (HR2020) วิธีคัดเลือก 6,420,000.00 30 เมษายน 2564
6 ราคากลางการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP Phase I) วิธีพิเศษ 1,526,775.00 23 เมษายน 2564
7 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software วิธีเฉพาะเจาะจง 1,374,094.00 19 เมษายน 2564
8 การจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 16 เมษายน 2564
9 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ วิธีคัดเลือก 3,358,944.00 16 เมษายน 2564
10 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 คน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,344,000.00 09 เมษายน 2564
Displaying results 1-10 (of 1026)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|