ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลาง จ้างผู้ให้บริการระบบ Conference System (Webex with audio service) วิธีพิเศษ 235,400.00 22 กรกฎาคม 2564
2 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) วิธีพิเศษ 6,955,000.00 19 กรกฎาคม 2564
3 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครังที่ 6/2564 วิธีคัดเลือก 570,066.00 19 กรกฎาคม 2564
4 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครังที่ 8/2564 วิธีคัดเลือก 576,902.00 19 กรกฎาคม 2564
5 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารเขต และผู้บริหารสาขา วิธีคัดเลือก 21,114,000.00 16 กรกฎาคม 2564
6 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแล Youtube Channel ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 05 กรกฎาคม 2564
7 การจ้างผู้ให้บริการวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ ธสน. บนสื่อโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับการสื่อสารภายใน วิธีพิเศษ 1,000,000.00 05 กรกฎาคม 2564
8 การจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2565 วิธีคัดเลือก 1,352,480.00 05 กรกฎาคม 2564
9 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Sanctuary Device Control) วิธีเฉพาะเจาะจง 536,070.00 05 กรกฎาคม 2564
10 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิจำนองและบังคับคดีแทนธนาคาร กับทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ราย บริษัท กิตติพงศษ์พลาสติก จำกัด วิธีพิเศษ 200,000.00 01 กรกฎาคม 2564
Displaying results 1-10 (of 1058)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|