ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย ของ ธสน. ปี 2567 วิธีประกาศเชิญชวน 9,957,123.47 04 ธันวาคม 2566
2 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2566 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 985,562.80 30 พฤศจิกายน 2566
3 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบสำรองข้อมูล VRTS Netbackup วิธีประกาศเชิญชวน 1,189,936.30 30 พฤศจิกายน 2566
4 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality) ของ ธสน. ประจำปี 2567 วิธีคัดเลือก 800,000.00 27 พฤศจิกายน 2566
5 ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน วิธีคัดเลือก 6,599,760.00 24 พฤศจิกายน 2566
6 การจัดซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร Refinitiv สำหรับปี 2567 วิธีพิเศษ 2,798,221.20 21 พฤศจิกายน 2566
7 การซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ Bloomberg Professional สำหรับปี 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี วิธีพิเศษ 1,237,121.00 15 พฤศจิกายน 2566
8 การซื้อสิทธิ์การใช้บริการฐานข้อมูล EIU Viewpoint, Country Analysis Advanced Global สำหรับปี 2567 วิธีพิเศษ 542,640.00 15 พฤศจิกายน 2566
9 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Data Warehouse วิธีคัดเลือก 549,552.00 14 พฤศจิกายน 2566
10 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,398,211.52 10 พฤศจิกายน 2566
Displaying results 1-10 (of 1348)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|