ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการ (HR2020) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,400,000.00 17 พฤษภาคม 2567
2 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้ทั่วไป ครั้งที่ 6/2567 วิธีคัดเลือก 3,388,099.00 07 พฤษภาคม 2567
3 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้รายย่อย ครั้งที่ 3/2567 วิธีคัดเลือก 3,230,000.00 07 พฤษภาคม 2567
4 ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบ e-Service วิธีพิเศษ 728,135.00 07 พฤษภาคม 2567
5 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) วิธีคัดเลือก 955,000.00 07 พฤษภาคม 2567
6 การจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) วิธีคัดเลือก 4,280,000.00 02 พฤษภาคม 2567
7 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้บริการลูกค้าช่องทาง Internet วิธีพิเศษ 3,466,800.00 29 เมษายน 2567
8 ประกาศราากลาง การจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุก Firewall Server Zone วิธีพิเศษ 2,006,250.00 29 เมษายน 2567
9 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ชุด Develop วิธีพิเศษ 2,760,000.00 23 เมษายน 2567
10 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับลูกค้าของธนาคาร วิธีพิเศษ 1,117,080.00 22 เมษายน 2567
Displaying results 1-10 (of 1426)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|