แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. ชุด “ส่งออก ได้เงินชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
2 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 วิธีคัดเลือก 4,000,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
3 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดของ ธสน. วิธีพิเศษ 1,000,000.00 07 พฤศจิกายน 2562
4 การจ้างผู้ให้บริการผลิตและซื้อโฆษณาด้วยระบบจัดการอัตโนมัติ (Programmatic) บนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย วิธีคัดเลือก 2,000,000.00 07 พฤศจิกายน 2562
5 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00 05 พฤศจิกายน 2562
6 การจ้างจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จำนวน 2,600 ตัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 04 พฤศจิกายน 2562
7 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) วิธีประกาศเชิญชวน 21,997,447.07 29 ตุลาคม 2562
8 ราคากลางจ้างผู้พัฒนาระบบธุรการ วิธีคัดเลือก 15,000,000.00 28 ตุลาคม 2562
9 การเช่าพื้นที่สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ กัมพูชา เป็นระยะเวลา 1 ปี วิธีพิเศษ 600,600.00 22 ตุลาคม 2562
10 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. บน LINE TV วิธีพิเศษ 1,000,000.00 21 ตุลาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 873)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|