แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 ที่กรมบังคับคดี วิธีเฉพาะเจาะจง 95,000.04 22 มกราคม 2563
2 การจัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้งานโปรแกรม Trend Micro Antivirus วิธีเฉพาะเจาะจง 446,400.00 14 มกราคม 2563
3 การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 09 มกราคม 2563
4 การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับชั้น 19 (ห้อง 1903-4) และชั้น 22 (ห้อง 2201) วิธีคัดเลือก 1,374,560.52 19 ธันวาคม 2562
5 จัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ วิธีพิเศษ 6,420,000.00 17 ธันวาคม 2562
6 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการต่อสิทธิการใช้งานระบบ VRTS Netbackup Phase I & II วิธีพิเศษ 642,000.00 13 ธันวาคม 2562
7 ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความดำเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ราย บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด วิธีพิเศษ 800,000.00 13 ธันวาคม 2562
8 การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,710,000.00 12 ธันวาคม 2562
9 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Firewall Server Farm) วิธีคัดเลือก 1,274,370.00 12 ธันวาคม 2562
10 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายโฆษณา สำหรับสาขาของธนาคาร วิธีคัดเลือก 3,924,546.00 11 ธันวาคม 2562
Displaying results 1-10 (of 902)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|