แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน้ต วิธีคัดเลือก 1,052,880.00 23 กันยายน 2565
2 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารเอ็กซิม วิธีประกาศเชิญชวน 2,237,743.80 16 กันยายน 2565
3 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 891,471.93 13 กันยายน 2565
4 การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป วิธีเฉพาะเจาะจง 834,600.00 09 กันยายน 2565
5 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการโครงการ Formula Lending/Loan factory ของ EXIM Bank วิธีพิเศษ 1,658,500.00 07 กันยายน 2565
6 การจ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง วิธีคัดเลือก 1,690,000.00 06 กันยายน 2565
7 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) วิธีคัดเลือก 1,577,600.00 29 สิงหาคม 2565
8 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,389,537.45 25 สิงหาคม 2565
9 การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อในทวีปเอเชียเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ช้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 24 สิงหาคม 2565
10 การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อในทวีปยุโรปตะวันออก และประเทศอื่นๆ จากผู้ช้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันส่งออก วิธีพิเศษ 1,500,000.00 23 สิงหาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 1176)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|