ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการส่งออก วิธีพิเศษ 599,949.00 18 กุมภาพันธ์ 2564
2 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 18 กุมภาพันธ์ 2564
3 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,433,333.33 09 กุมภาพันธ์ 2564
4 การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป วิธีคัดเลือก 850,000.00 26 มกราคม 2564
5 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอำลากรรมการผู้จัดการ วิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 22 มกราคม 2564
6 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) วิธีประกาศเชิญชวน 4,438,300.00 13 มกราคม 2564
7 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,433,333.33 12 มกราคม 2564
8 การว่าจ้างผู้ประเมินราคาเพื่อประเมินราคาหรือทบทวนราคาประเมินทรัพย์หลักประกันและทรัพย์สินรอการขาย ครั้งที่ 1/2564 วิธีคัดเลือก 6,084,000.00 08 มกราคม 2564
9 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ วิธีพิเศษ 6,420,000.00 08 มกราคม 2564
10 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย (Data Mart) (SAP Business Object) วิธีพิเศษ 708,000.00 23 ธันวาคม 2563
Displaying results 1-10 (of 1006)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|