ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบอนุมัติกรมธรรม์และวงเงินรับประกัน (Insurance Origination System: IOS) วิธีประกาศเชิญชวน 24,934,884.79 31 พฤษภาคม 2566
2 ประกาศราคากลางซื้อพื้นที่โฆษณาบนสื่อในเครือบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิธีพิเศษ 1,000,000.00 25 พฤษภาคม 2566
3 ประกาศราคากลาง การจ้างปรับปรุงระบบ LOS&CRM เพื่อรองรับกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อ SME วิธีพิเศษ 3,038,000.00 18 พฤษภาคม 2566
4 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการ Buil Mail วิธีพิเศษ 650,000.00 18 พฤษภาคม 2566
5 ประกาศราคากลางการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,686,608.68 18 พฤษภาคม 2566
6 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับลูกค้าของธนาคาร วิธีพิเศษ 1,400,844.00 16 พฤษภาคม 2566
7 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย(Intrusion Prevention System : IPS) วิธีพิเศษ 1,177,000.00 16 พฤษภาคม 2566
8 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริการใช้งานระยะไกล (SSL VPN) วิธีคัดเลือก 952,300.00 12 พฤษภาคม 2566
9 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ SWIFT (Production and DR) Flexicare Master Services และ GlobalReach Gateway วิธีพิเศษ 1,616,390.00 11 พฤษภาคม 2566
10 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring) วิธีเฉพาะเจาะจง 909,500.00 10 พฤษภาคม 2566
Displaying results 1-10 (of 1279)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|