แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. ชุด “ส่งออก ได้เงินชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 12 พฤศจิกายน 2562
2 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellent Academy) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 4,314,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,000,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
4 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00 05 พฤศจิกายน 2562
5 ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 04 พฤศจิกายน 2562
6 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการระบบ Data Leak Protection(DLP) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 9,600,000.00 11 ตุลาคม 2562
7 ประกาศการจัดซื้อระบบ DNS Security IP Management ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 12,000,000.00 10 ตุลาคม 2562
8 ประกาศการจัดซื้อระบบ Synchronize และตั้งเวลาจากดาวเทียม GPS วิธีประกาศเชิญชวน 2,000,000.00 08 ตุลาคม 2562
9 ประกาศจัดจ้าง จัดจ้างพัฒนาระบบงานเร่งรัดและติดตามการดำเนินคดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 02 ตุลาคม 2562
10 ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
Displaying results 1-10 (of 248)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|