ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,344,000.00 09 เมษายน 2564
2 การจัดจ้างและราคากลางของโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าประจำปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,935,525.47 30 มีนาคม 2564
3 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,344,000.00 30 มีนาคม 2564
4 ประกาศการจ้างพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 08 มีนาคม 2564
5 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 09 กุมภาพันธ์ 2564
6 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) วิธีประกาศเชิญชวน 4,500,000.00 13 มกราคม 2564
7 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 12 มกราคม 2564
8 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000.00 15 ธันวาคม 2563
9 การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail วิธีประกาศเชิญชวน 1,000,000.00 04 ธันวาคม 2563
10 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Assets) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00 01 ธันวาคม 2563
Displaying results 1-10 (of 297)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|