ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศ การจัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 26 กันยายน 2566
2 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อทำ Quality Assurance (QA) งานพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API) และโครงการที่เกี่ยวข้อง วิธีประกาศเชิญชวน 6,000,000.00 20 กันยายน 2566
3 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งาน Web Security Filter (Zscaler) วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 08 สิงหาคม 2566
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ VA Scan & Penetration Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 03 สิงหาคม 2566
5 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2566 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 19 กรกฎาคม 2566
6 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 6 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวน 2,840,000.00 13 กรกฎาคม 2566
7 การจ้างผู้ให้บริการป้องกันภัยคุกคาม DDOS และเพิ่มประสิทธิภาพของเว็ปไซต์ วิธีประกาศเชิญชวน 2,400,000.00 13 กรกฎาคม 2566
8 ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2566 – 2567 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 26 มิถุนายน 2566
9 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติงาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 893,093.33 16 มิถุนายน 2566
10 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดประจำพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,900,000.00 15 มิถุนายน 2566
Displaying results 1-10 (of 359)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|