ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร และพนักงานประจำห้องพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.00 02 เมษายน 2567
2 ประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,500,000.00 28 มีนาคม 2567
3 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบที่อยู่ใน In-Queue Tasks ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,169,400.00 11 มีนาคม 2567
4 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2567 วิธีประกาศเชิญชวน 5,550,000.00 08 มีนาคม 2567
5 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 01 มีนาคม 2567
6 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร วิธีประกาศเชิญชวน 1,500,000.00 28 กุมภาพันธ์ 2567
7 ประกาศประกวดราคา การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 12 กุมภาพันธ์ 2567
8 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 1,110,000.00 31 มกราคม 2567
9 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000.00 24 มกราคม 2567
10 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.00 27 ธันวาคม 2566
Displaying results 1-10 (of 378)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|