ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,224,860.00 19 สิงหาคม 2564
2 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบารุงรักษาระบบ File Integrity Monitoring (FIM) วิธีประกาศเชิญชวน 2,000,000.00 17 สิงหาคม 2564
3 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแล Youtube Channel ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 05 กรกฎาคม 2564
4 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแลระบบ Line Official Account (Line OA) ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 25 มิถุนายน 2564
5 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,300,000.00 14 พฤษภาคม 2564
6 ประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 11 พฤษภาคม 2564
7 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,344,000.00 09 เมษายน 2564
8 การจัดจ้างและราคากลางของโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าประจำปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,935,525.47 30 มีนาคม 2564
9 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,344,000.00 30 มีนาคม 2564
10 ประกาศการจ้างพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 08 มีนาคม 2564
Displaying results 1-10 (of 303)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|