แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการนำคณะแขกของธนาคารและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 09 พฤษภาคม 2565
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ VA Scan & Penetration Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 1,744,100.00 05 พฤษภาคม 2565
3 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโครงการ Integrated Customer Touchpoint วิธีประกาศเชิญชวน 3,200,000.00 27 เมษายน 2565
4 การจ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารการตลาดของ ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 35,000,000.00 21 เมษายน 2565
5 การจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,650,000.00 21 เมษายน 2565
6 การจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานประจําห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และพนักงานรับ-ส่งเอกสารสาขา จํานวน 7 สาขา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,995,230.72 17 มีนาคม 2565
7 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 1,027,500.00 15 มีนาคม 2565
8 การจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,650,000.00 11 มีนาคม 2565
9 จ้างผู้ให้บริการเช่าใช้บริการ Security Operation Center (SOC) วิธีประกาศเชิญชวน 6,000,000.00 10 มีนาคม 2565
10 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2565 วิธีประกาศเชิญชวน 5,399,531.90 09 มีนาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 320)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|