ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) วิธีประกาศเชิญชวน 4,500,000.00 13 มกราคม 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 12 มกราคม 2564
3 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000.00 15 ธันวาคม 2563
4 การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail วิธีประกาศเชิญชวน 1,000,000.00 04 ธันวาคม 2563
5 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Assets) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00 01 ธันวาคม 2563
6 การจ้างผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN ชุด Develop วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 27 พฤศจิกายน 2563
7 การจ้างผู้ให้บริการดูแล Facebook Page ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 26 พฤศจิกายน 2563
8 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Red Hat Linux และ Jboss Ent วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
9 ประกาศการจัดซื้อโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMware) วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
10 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร (Oracle DBMS) วิธีประกาศเชิญชวน 1,500,000.00 23 พฤศจิกายน 2563
Displaying results 1-10 (of 292)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|