ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อและดูแล YouTube Channel ของ ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 24 มีนาคม 2566
2 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนา Data Mart และระบบบริหารจัดการข้อมูล วิธีประกาศเชิญชวน 7,000,000.00 24 มีนาคม 2566
3 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,900,000.00 22 มีนาคม 2566
4 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร วิธีประกาศเชิญชวน 1,500,000.00 13 มีนาคม 2566
5 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 1,027,500.00 07 มีนาคม 2566
6 การจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 256 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 02 มีนาคม 2566
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบที่อยู่ใน In-Queue Tasks ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 20 กุมภาพันธ์ 2566
8 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนา Data Mart และระบบบริหารจัดการข้อมูล วิธีประกาศเชิญชวน 6,994,786.67 16 กุมภาพันธ์ 2566
9 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2566 วิธีประกาศเชิญชวน 6,726,541.63 14 กุมภาพันธ์ 2566
10 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,200,000.00 14 กุมภาพันธ์ 2566
Displaying results 1-10 (of 345)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|