แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 25 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565
2 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร 11 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
3 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
4 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 พฤษภาคม 2565 18 พฤษภาคม 2565
5 ร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานประจําห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และพนักงานรับ-ส่งเอกสารสาขา จํานวน 7 สาขา 10 มีนาคม 2565
6 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 24 กุมภาพันธ์ 2565 01 มีนาคม 2565
7 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
8 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 07 พฤษภาคม 2564
9 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 15 ธันวาคม 2563
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 พฤศจิกายน 2563
Displaying results 1-10 (of 66)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|