ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร (หลังวิจารณ์ ครั้งที่ 1) 11 กันยายน 2563
2 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 31 สิงหาคม 2563
3 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม 24 สิงหาคม 2563
4 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
5 การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม 12 ธันวาคม 2562
6 ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) 29 ตุลาคม 2562
7 ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
8 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2561
9 ประกาศร่างขอบเขตงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2561
10 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 26 กรกฎาคม 2561
Displaying results 1-10 (of 54)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|