ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
2 การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม 12 ธันวาคม 2562
3 ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) 29 ตุลาคม 2562
4 ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
5 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2561
6 ประกาศร่างขอบเขตงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2561
7 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 26 กรกฎาคม 2561
8 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 21 กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2562
9 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 21 กรกฎาคม 2560
10 การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) ระยะเวลา 5 ปี 12 กรกฎาคม 2560
Displaying results 1-10 (of 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|