ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
2 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 07 พฤษภาคม 2564
3 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 15 ธันวาคม 2563
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 พฤศจิกายน 2563
5 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) 03 พฤศจิกายน 2563
6 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 22 ตุลาคม 2563
7 ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร (หลังวิจารณ์ ครั้งที่ 1) 11 กันยายน 2563
8 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 31 สิงหาคม 2563
9 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม 24 สิงหาคม 2563
10 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
Displaying results 1-10 (of 60)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|