ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 18 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566
2 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 09 มีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566
3 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 03 กุมภาพันธ์ 2566 08 กุมภาพันธ์ 2566
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) 12 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
5 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 07 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565
6 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 25 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565
7 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร 11 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
8 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
9 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 พฤษภาคม 2565 18 พฤษภาคม 2565
10 ร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานประจําห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และพนักงานรับ-ส่งเอกสารสาขา จํานวน 7 สาขา 10 มีนาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 71)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|