แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม 12 ธันวาคม 2562
2 ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) 29 ตุลาคม 2562
3 ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
4 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2561
5 ประกาศร่างขอบเขตงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2561
6 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 26 กรกฎาคม 2561
7 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 21 กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2562
8 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 21 กรกฎาคม 2560
9 การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) ระยะเวลา 5 ปี 12 กรกฎาคม 2560
10 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (ระยะเวลา 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กรกฎาคม 2560
Displaying results 1-10 (of 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|