ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
1 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร และพนักงานประจำห้องพัสดุ 27 มีนาคม 2567 01 เมษายน 2567
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2567 23 มกราคม 2567
3 ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
4 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 18 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566
5 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 09 มีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566
6 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 03 กุมภาพันธ์ 2566 08 กุมภาพันธ์ 2566
7 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) 12 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
8 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 07 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565
9 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ 25 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565
10 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร 11 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 74)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|