ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Network : VA Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
82 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
83 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System : IPS) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 15 พฤศจิกายน 2561
84 การจัดซื้อระบบกล้องวจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 15 พฤศจิกายน 2561
85 ประกาศจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ ECI Online ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 13 พฤศจิกายน 2561
86 ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 06 พฤศจิกายน 2561
87 ร่างประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 30 ตุลาคม 2561
88 ประกาศการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเครดิต (NCB) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 09 ตุลาคม 2561
89 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 ตุลาคม 2561
90 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 กันยายน 2561
Displaying results 81-90 (of 297)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|