ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารฝ่าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 28 พฤษภาคม 2561
82 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานนิทรรศการการบริหารจัดการความรู้ (EXIM KM DAY 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 24 พฤษภาคม 2561
83 ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ขั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 10 พฤษภาคม 2561
84 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 พฤษภาคม 2561
85 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 02 พฤษภาคม 2561
86 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 02 พฤษภาคม 2561
87 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีประกาศเชิญชวน 17 เมษายน 2561
88 การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 เมษายน 2561
89 การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยง ด้านเครดิต (Credit Rating Model) โดยวิธีพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน 02 เมษายน 2561
90 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกาศเชิญชวน 14 มีนาคม 2561
Displaying results 81-90 (of 268)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|