ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 กันยายน 2561
92 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 19 กันยายน 2561
93 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 10 กันยายน 2561
94 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 กันยายน 2561
95 การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมสะแกวัลย์ ชั้น 24 วิธีประกาศเชิญชวน 22 สิงหาคม 2561
96 การจัดหาของขวัญเพื่อใช้งานในเทศกาลปีใหม่ 2561 วิธีประกาศเชิญชวน 22 สิงหาคม 2561
97 การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกัน วิธีประกาศเชิญชวน 06 สิงหาคม 2561
98 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน และพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกาศเชิญชวน 06 สิงหาคม 2561
99 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 06 สิงหาคม 2561
100 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 01 สิงหาคม 2561
Displaying results 91-100 (of 297)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|