ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบฐานข้อมูลระหว่างการจัดหาระบบ Core banking ใหม่และการเชื่อมต่อระหว่างระบบงานหลักกับระบบ ECI Online ด้วยวิธีพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน 13 มีนาคม 2561
92 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid วิธีประกาศเชิญชวน 07 มีนาคม 2561
93 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกาศเชิญชวน 07 มีนาคม 2561
94 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) วิธีประกาศเชิญชวน 26 มกราคม 2561
95 ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 10 มกราคม 2561
96 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) วิธีประกาศเชิญชวน 26 ธันวาคม 2560
97 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) วิธีประกาศเชิญชวน 26 ธันวาคม 2560
98 ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 22 ธันวาคม 2560
99 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 ธันวาคม 2560
100 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 ธันวาคม 2560
Displaying results 91-100 (of 268)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|