ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 07 ธันวาคม 2561
42 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์(Vulnerability Assessment) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) สำหรับระบบ Exim Transactional Banking Portal วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
43 ประกวดราคาจ้างผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
44 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธี E-Bidding วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
45 ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบสำหรับบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ Smart Device ภายในธนาคาร (Mobile Device Management) วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
46 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อพรมแผ่นปูพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 ธันวาคม 2561
47 ร่างประกาศประกวดจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธี E-bidding วิธีประกาศเชิญชวน 27 พฤศจิกายน 2561
48 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
49 การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) โดยใช้จอแสดงภาพ LED ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
50 การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) โดยใช้จอแสดงภาพ LED ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
Displaying results 41-50 (of 269)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|