ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00 22 สิงหาคม 2565
42 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00 16 สิงหาคม 2565
43 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,099,500.00 24 มิถุนายน 2565
44 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,215,400.00 26 พฤษภาคม 2565
45 การจ้างผู้ให้บริการนำคณะแขกของธนาคารและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 09 พฤษภาคม 2565
46 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ VA Scan & Penetration Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 1,744,100.00 05 พฤษภาคม 2565
47 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโครงการ Integrated Customer Touchpoint วิธีประกาศเชิญชวน 3,200,000.00 27 เมษายน 2565
48 การจ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารการตลาดของ ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 35,000,000.00 21 เมษายน 2565
49 การจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบ Big Data ปี 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,650,000.00 21 เมษายน 2565
50 การจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานประจําห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และพนักงานรับ-ส่งเอกสารสาขา จํานวน 7 สาขา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,995,230.72 17 มีนาคม 2565
Displaying results 41-50 (of 364)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|