ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบสำรองข้อมูล (Backup as a Service) วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 03 ธันวาคม 2562
42 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีประกาศเชิญชวน 8,000,000.00 02 ธันวาคม 2562
43 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ Google : G Suite วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,320,000.00 29 พฤศจิกายน 2562
44 ประกาศการจัดซื้อระบบปิดช่องโหว่ (Patch Management) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 26 พฤศจิกายน 2562
45 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแลสื่อโซเชียลมีเดียของ ธสน. ปี 2563 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 20 พฤศจิกายน 2562
46 ประกาศการจัดซื้อระบบป้องกัน Web Application (WAF) และ Network Traffic Management วิธีประกาศเชิญชวน 25,000,000.00 18 พฤศจิกายน 2562
47 ประกาศประกวดราคาซื้อแผงกระจายสาย (PATCH PANEL) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,600,000.00 18 พฤศจิกายน 2562
48 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล ( SSL VPN) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 15 พฤศจิกายน 2562
49 ประกวดราคาจ้างผู้ออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,340,000.00 13 พฤศจิกายน 2562
50 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. ชุด “ส่งออก ได้เงินชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 12 พฤศจิกายน 2562
Displaying results 41-50 (of 297)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|