ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
31 ประกาศการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 14 มิถุนายน 2562
32 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 17 พฤษภาคม 2562
33 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 12 เมษายน 2562
34 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการทาสีช่องบันไดกลาง อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 05 เมษายน 2562
35 ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน 04 เมษายน 2562
36 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา วิธีประกาศเชิญชวน 13 มีนาคม 2562
37 การจ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. ผ่านสื่อต่างๆ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 02 มีนาคม 2562
38 การจ้างบริษัทจัดการเดินทางนำคณะแขกธนาคารและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีประกาศเชิญชวน 22 มกราคม 2562
39 ประกาศการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 07 ธันวาคม 2561
40 ประกาศการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 07 ธันวาคม 2561
Displaying results 31-40 (of 268)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|