ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellent Academy) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 4,314,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
52 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,000,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
53 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00 05 พฤศจิกายน 2562
54 ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 04 พฤศจิกายน 2562
55 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการระบบ Data Leak Protection(DLP) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 9,600,000.00 11 ตุลาคม 2562
56 ประกาศการจัดซื้อระบบ DNS Security IP Management ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 12,000,000.00 10 ตุลาคม 2562
57 ประกาศการจัดซื้อระบบ Synchronize และตั้งเวลาจากดาวเทียม GPS วิธีประกาศเชิญชวน 2,000,000.00 08 ตุลาคม 2562
58 การจัดจ้างพัฒนาระบบงานเร่งรัดและติดตามการดำเนินคดี วิธีประกาศเชิญชวน 02 ตุลาคม 2562
59 ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
60 ประกาศการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 14 มิถุนายน 2562
Displaying results 51-60 (of 297)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|