ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุก - Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 21 พฤศจิกายน 2561
52 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ( Network Access Control : NAC ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
53 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Network : VA Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
54 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
55 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System : IPS) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 15 พฤศจิกายน 2561
56 การจัดซื้อระบบกล้องวจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 15 พฤศจิกายน 2561
57 ประกาศจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ ECI Online ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 13 พฤศจิกายน 2561
58 ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 06 พฤศจิกายน 2561
59 ร่างประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 30 ตุลาคม 2561
60 ประกาศการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเครดิต (NCB) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 09 ตุลาคม 2561
Displaying results 51-60 (of 269)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|