ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนา Data Mart และระบบบริหารจัดการข้อมูล วิธีประกาศเชิญชวน 7,000,000.00 24 มีนาคม 2566
22 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,900,000.00 22 มีนาคม 2566
23 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร วิธีประกาศเชิญชวน 1,500,000.00 13 มีนาคม 2566
24 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 1,027,200.00 07 มีนาคม 2566
25 การจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 256 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 02 มีนาคม 2566
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบที่อยู่ใน In-Queue Tasks ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 20 กุมภาพันธ์ 2566
27 การจ้างผู้ให้บริการพัฒนา Data Mart และระบบบริหารจัดการข้อมูล วิธีประกาศเชิญชวน 6,994,786.67 16 กุมภาพันธ์ 2566
28 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2566 วิธีประกาศเชิญชวน 6,726,541.63 14 กุมภาพันธ์ 2566
29 ประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,200,000.00 14 กุมภาพันธ์ 2566
30 การจัดจ้างผู้ให้บริการดูแลสื่อโซเซียลมีเดีย ของ ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 9,576,087.59 08 กุมภาพันธ์ 2566
Displaying results 21-30 (of 364)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|