ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ประกวดราคาจ้างผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
72 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธี E-Bidding วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
73 ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบสำหรับบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ Smart Device ภายในธนาคาร (Mobile Device Management) วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
74 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อพรมแผ่นปูพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 ธันวาคม 2561
75 ร่างประกาศประกวดจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธี E-bidding วิธีประกาศเชิญชวน 27 พฤศจิกายน 2561
76 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
77 การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) โดยใช้จอแสดงภาพ LED ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
78 การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) โดยใช้จอแสดงภาพ LED ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน 26 พฤศจิกายน 2561
79 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุก - Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 21 พฤศจิกายน 2561
80 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ( Network Access Control : NAC ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 20 พฤศจิกายน 2561
Displaying results 71-80 (of 297)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|