ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 การจ้างผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN ชุด Develop วิธีประกาศเชิญชวน 10,000,000.00 27 พฤศจิกายน 2563
12 การจ้างผู้ให้บริการดูแล Facebook Page ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 3,000,000.00 26 พฤศจิกายน 2563
13 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Red Hat Linux และ Jboss Ent วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
14 ประกาศการจัดซื้อโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMware) วิธีประกาศเชิญชวน 5,000,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
15 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร (Oracle DBMS) วิธีประกาศเชิญชวน 1,500,000.00 23 พฤศจิกายน 2563
16 ประกาศประกวดการจัดซื้อ Sandbox Tool วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 18 พฤศจิกายน 2563
17 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ Google Workspace วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 18 พฤศจิกายน 2563
18 ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 16 พฤศจิกายน 2563
19 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,000,000.00 10 พฤศจิกายน 2563
20 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,500,000.00 30 ตุลาคม 2563
Displaying results 11-20 (of 297)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|