ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 17 พฤษภาคม 2562
62 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 12 เมษายน 2562
63 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการทาสีช่องบันไดกลาง อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 05 เมษายน 2562
64 ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน 04 เมษายน 2562
65 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา วิธีประกาศเชิญชวน 13 มีนาคม 2562
66 การจ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. ผ่านสื่อต่างๆ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 02 มีนาคม 2562
67 การจ้างบริษัทจัดการเดินทางนำคณะแขกธนาคารและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีประกาศเชิญชวน 22 มกราคม 2562
68 ประกาศการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ ธสน. ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 07 ธันวาคม 2561
69 ประกาศการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 07 ธันวาคม 2561
70 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์(Vulnerability Assessment) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) สำหรับระบบ Exim Transactional Banking Portal วิธีประกาศเชิญชวน 04 ธันวาคม 2561
Displaying results 61-70 (of 297)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|