ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 ตุลาคม 2561
62 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 กันยายน 2561
63 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 26 กันยายน 2561
64 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 19 กันยายน 2561
65 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 10 กันยายน 2561
66 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวน 03 กันยายน 2561
67 การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมสะแกวัลย์ ชั้น 24 วิธีประกาศเชิญชวน 22 สิงหาคม 2561
68 การจัดหาของขวัญเพื่อใช้งานในเทศกาลปีใหม่ 2561 วิธีประกาศเชิญชวน 22 สิงหาคม 2561
69 การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกัน วิธีประกาศเชิญชวน 06 สิงหาคม 2561
70 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน และพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกาศเชิญชวน 06 สิงหาคม 2561
Displaying results 61-70 (of 269)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|