ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 653,400.00 15 ตุลาคม 2563
82 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,545,664.32 15 ตุลาคม 2563
83 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit Support System : A2S) วิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 14 ตุลาคม 2563
84 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,478,362.00 07 ตุลาคม 2563
85 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโครงการ Supply Chain Finance Platform วิธีประกาศเชิญชวน 4,100,000.00 06 ตุลาคม 2563
86 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดหาเครื่องแบบ (กางเกง) ให้กับลูกจ้างบริษัทภายนอกของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 196,800.00 06 ตุลาคม 2563
87 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม วิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 30 กันยายน 2563
88 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง 190,000.00 29 กันยายน 2563
89 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,150,000.00 28 กันยายน 2563
90 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 181,900.00 22 กันยายน 2563
Displaying results 81-90 (of 683)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|