ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม (ช่างเทคนิคด้านภาพและเสียง) วิธีเฉพาะเจาะจง 618,395.80 20 กุมภาพันธ์ 2563
82 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม (ช่างเทคนิคด้านภาพและเสียง) วิธีเฉพาะเจาะจง 618,395.80 19 กุมภาพันธ์ 2563
83 การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตร ASP.NET Security วิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 14 กุมภาพันธ์ 2563
84 การจ้างผู้ให้บริการประเมินราคาและทบทวนราคาประเมินทรัพย์สินของธนาคาร วิธีคัดเลือก 2,860,247.00 14 กุมภาพันธ์ 2563
85 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau System) วิธีเฉพาะเจาะจง 326,256.00 13 กุมภาพันธ์ 2563
86 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงานและไว้วางใจให้อำนาจอย่างเหมาะสม วิธีเฉพาะเจาะจง 998,310.00 31 มกราคม 2563
87 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 ที่กรมบังคับคดี วิธีเฉพาะเจาะจง 95,000.04 29 มกราคม 2563
88 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 26 ปี ธสน. วิธีประกาศเชิญชวน 2,947,074.25 24 มกราคม 2563
89 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้งานโปรแกรม Trend Micro Antivirus วิธีเฉพาะเจาะจง 282,159.00 20 มกราคม 2563
90 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดหาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม วิธีประกาศเชิญชวน 8,900,000.00 20 มกราคม 2563
Displaying results 81-90 (of 566)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|