แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
131 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Core Banking วิธีพิเศษ 3,000,000.00 25 สิงหาคม 2564
132 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแล Youtube Channel ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,275,000.00 19 สิงหาคม 2564
133 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit) วิธีเฉพาะเจาะจง 940,000.00 19 สิงหาคม 2564
134 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ เพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics and Data Driven Decision) วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 18 สิงหาคม 2564
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,135,847.13 13 สิงหาคม 2564
136 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการคิด วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 13 สิงหาคม 2564
137 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะการนำเสนอและการนำเสนอขาย วิธีเฉพาะเจาะจง 467,900.00 13 สิงหาคม 2564
138 ประกาศรายชื่อทนายความที่ได้รับคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครั้งที่ 8/2564 วิธีคัดเลือก 503,000.00 10 สิงหาคม 2564
139 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 10 สิงหาคม 2564
140 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 วิธีคัดเลือก 490,400.00 10 สิงหาคม 2564
Displaying results 131-140 (of 866)
 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >|