ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบและสนับสนุนการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล วิธีเฉพาะเจาะจง 3,798,714.00 07 เมษายน 2563
52 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานและผู้พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) วิธีคัดเลือก 37,300,000.00 03 เมษายน 2563
53 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร บริเวณชั้น 4 สาขาพระราม 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 261,722.00 02 เมษายน 2563
54 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ให้บริการเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการสาขาเชียงใหม่ วิธีพิเศษ 1,565,454.67 02 เมษายน 2563
55 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างจัดทำคู่มือ Corporate Identity เพื่อการสื่อสารของ ธสน. วิธีพิเศษ 998,800.00 01 เมษายน 2563
56 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) วิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 31 มีนาคม 2563
57 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 31 มีนาคม 2563
58 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร บริเวณชั้น 4 สาขาเสรีไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 27 มีนาคม 2563
59 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป สำหรับชั้น 11 (ห้อง 1101-3) ชั้น 22 (ห้อง 2201) ชั้น 19 (สำรองใช้งาน) และสาขาเสรีไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 315,513.04 27 มีนาคม 2563
60 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 24 มีนาคม 2563
Displaying results 51-60 (of 566)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|