ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Red Hat Linux และ JBoss Ent. วิธีประกาศเชิญชวน 795,000.00 17 ธันวาคม 2563
52 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการดูแล Facebook Page ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,990,115.00 17 ธันวาคม 2563
53 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall SRX320 9 สาขา และอุปกรณ์บริหารจัดการ Junos Space วิธีพิเศษ 390,550.00 17 ธันวาคม 2563
54 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการซื้อสิทธิการใช้งาน Eikon และ Eikon-Core วิธีพิเศษ 2,177,792.40 17 ธันวาคม 2563
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การซื้ออุปกรณ์ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Assets) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 349,999.14 17 ธันวาคม 2563
56 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา Active Directory 9 Server (2 HQ + 9 BR)) วิธีพิเศษ 459,351.00 17 ธันวาคม 2563
57 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ Google Workspace วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,104,919.90 16 ธันวาคม 2563
58 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMware) วิธีประกาศเชิญชวน 4,859,940.00 15 ธันวาคม 2563
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,240,000.00 15 ธันวาคม 2563
60 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ Sandbox Tool วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 14 ธันวาคม 2563
Displaying results 51-60 (of 683)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|