ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 10 สิงหาคม 2564
52 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 วิธีคัดเลือก 490,400.00 10 สิงหาคม 2564
53 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 8/2564 วิธีคัดเลือก 503,000.00 10 สิงหาคม 2564
54 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 7/2564 วิธีคัดเลือก 432,672.00 10 สิงหาคม 2564
55 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดเก็บรักษาเอกสารลูกค้าของธนาคาร วิธีคัดเลือก 1,620,000.00 06 สิงหาคม 2564
56 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดทำและดูแลระบบ Line Official Account (Line OA) ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,500,000.00 04 สิงหาคม 2564
57 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมเครื่อง tablet วิธีพิเศษ 1,710,288.00 03 สิงหาคม 2564
58 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วิธีพิเศษ 1,000,000.00 30 กรกฎาคม 2564
59 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารเขต และผู้บริหารสาขา วิธีคัดเลือก 17,446,320.00 27 กรกฎาคม 2564
60 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2565 วิธีคัดเลือก 1,104,000.00 27 กรกฎาคม 2564
Displaying results 51-60 (of 778)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|