แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
101 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบป้องกันไวรัส ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMWare) วิธีพิเศษ 880,000.00 07 ธันวาคม 2564
102 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างจัดหาระบบการให้บริการลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์ (Call Center) วิธีประกาศเชิญชวน 1,600,000.00 01 ธันวาคม 2564
103 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร วิธีเฉพาะเจาะจง 336,000.00 30 พฤศจิกายน 2564
104 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 650,760.00 26 พฤศจิกายน 2564
105 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 240,279.20 26 พฤศจิกายน 2564
106 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต วิธีคัดเลือก 1,896,000.00 26 พฤศจิกายน 2564
107 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดงานโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 : Creativity Day 2021 วิธีเฉพาะเจาะจง 169,501.38 23 พฤศจิกายน 2564
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,875,603.42 19 พฤศจิกายน 2564
109 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 583,440.00 19 พฤศจิกายน 2564
110 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วิธีพิเศษ 1,066,287.60 19 พฤศจิกายน 2564
Displaying results 101-110 (of 880)
 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >|