แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
101 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2564 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 15 มิถุนายน 2564
102 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,898,932.00 08 มิถุนายน 2564
103 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดี วิธีพิเศษ 1,000,000.00 07 มิถุนายน 2564
104 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อจัดทำร่างข้อความมาตรฐานรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR วิธีพิเศษ 1,000,000.00 04 มิถุนายน 2564
105 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วิธีพิเศษ 1,000,000.00 02 มิถุนายน 2564
106 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 611,820.00 31 พฤษภาคม 2564
107 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปอเมริกาเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 28 พฤษภาคม 2564
108 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสำรวจค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มสถาบันการเงิน วิธีเฉพาะเจาะจง 110,210.00 27 พฤษภาคม 2564
109 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,133,168.44 20 พฤษภาคม 2564
110 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิและบำรุงรักษาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการ (HR2020) วิธีคัดเลือก 5,885,000.00 20 พฤษภาคม 2564
Displaying results 101-110 (of 801)
 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >|