แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
121 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software วิธีเฉพาะเจาะจง 1,374,094.00 26 เมษายน 2564
122 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 23 เมษายน 2564
123 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,204,392.00 22 เมษายน 2564
124 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง 124,013.00 20 เมษายน 2564
125 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครดิต วิธีพิเศษ 909,500.00 19 เมษายน 2564
126 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ Notebook MacBook Pro สำหรับใช้งานในการผลิตตัดต่อววีดิทัศน์ วิธีเฉพาะเจาะจง 126,131.60 02 เมษายน 2564
127 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดงานแถลงนโยบายและเปิดตัวกรรมการผู้จัดการ ธสน. วิธีเฉพาะเจาะจง 499,986.60 01 เมษายน 2564
128 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสื่อการเรียนรู้ E-Learning วิธีพิเศษ 802,500.00 01 เมษายน 2564
129 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 30 มีนาคม 2564
130 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 29 มีนาคม 2564
Displaying results 121-130 (of 800)
 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >|