แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
121 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งวงจรสื่อสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ วิธีเฉพาะเจาะจง 326,350.00 10 กันยายน 2564
122 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมด้าน CG&CSR เชื่อมโยงกับแนวทางการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible and Sustainable Banking) วิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 07 กันยายน 2564
123 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ต วิธีพิเศษ 997,500.00 07 กันยายน 2564
124 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 06 กันยายน 2564
125 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 375,000.00 31 สิงหาคม 2564
126 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าโรงแรมเพื่อเป็นที่พักและใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 วิธีพิเศษ 2,100,000.00 30 สิงหาคม 2564
127 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (EXIM New Website and External KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 975,840.00 27 สิงหาคม 2564
128 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะสำหรับพนักงานสายงานการตลาด และสายงานที่เกี่ยวข้อง วิธีพิเศษ 981,190.00 26 สิงหาคม 2564
129 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการรับจ้างถ่ายภาพกิจกรรมของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 25 สิงหาคม 2564
130 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 100 Session วิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 25 สิงหาคม 2564
Displaying results 121-130 (of 866)
 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >|