ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ วิธีคัดเลือก 900,000.00 11 มีนาคม 2563
72 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 09 มีนาคม 2563
73 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 275,886.00 05 มีนาคม 2563
74 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับจ้างปรับปรุงระบบ BMS เพื่อรองรับมาตรฐานระบบ SWIFT 2020 วิธีพิเศษ 2,400,000.00 04 มีนาคม 2563
75 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 912,715.65 04 มีนาคม 2563
76 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 28 กุมภาพันธ์ 2563
77 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software วิธีเฉพาะเจาะจง 1,020,994.00 28 กุมภาพันธ์ 2563
78 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมเลนส์และชุดไม้กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวนอย่างละ 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง 183,860.00 28 กุมภาพันธ์ 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจักรยานออกกำลังกาย วิธีเฉพาะเจาะจง 123,585.00 26 กุมภาพันธ์ 2563
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,893,278.87 20 กุมภาพันธ์ 2563
Displaying results 71-80 (of 566)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|