ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกผู้ให้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 10 พฤศจิกายน 2563
72 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเครื่อง Tablet วิธีเฉพาะเจาะจง 902,652.00 05 พฤศจิกายน 2563
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,196,046.00 05 พฤศจิกายน 2563
74 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ วิธีคัดเลือก 1,125,000.00 04 พฤศจิกายน 2563
75 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 554,688.00 29 ตุลาคม 2563
76 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงระบบ LOS&CRM เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ วิธีพิเศษ 2,950,000.00 29 ตุลาคม 2563
77 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,482,400.00 22 ตุลาคม 2563
78 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเจาะระบบงาน MY EXIM (EXIM TBP Phase 2) วิธีประกาศเชิญชวน 1,340,496.00 19 ตุลาคม 2563
79 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทนายความเพื่อดำเนินการในคดีฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ราย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วิธีพิเศษ 3,900,000.00 16 ตุลาคม 2563
80 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีพิเศษ 566,280.00 15 ตุลาคม 2563
Displaying results 71-80 (of 683)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|