แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
111 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหาร ธสน. เผยแพร่ทางรายการในเครือ Perspective วิธีพิเศษ 800,000.00 19 พฤษภาคม 2564
112 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP Phase I) วิธีพิเศษ 1,419,775.00 14 พฤษภาคม 2564
113 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทงานมหกรรมการเงิน Money EXPO 2021 วิธีคัดเลือก 3,816,885.01 14 พฤษภาคม 2564
114 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ วิธีเฉพาะเจาะจง 314,879.60 14 พฤษภาคม 2564
115 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ วิธีคัดเลือก 3,322,992.00 13 พฤษภาคม 2564
116 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 10 พฤษภาคม 2564
117 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการรื้อถอนพร้อมปรับปรุงบ่อน้ำตก บริเวณด้านหลังอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 07 พฤษภาคม 2564
118 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการออกแบบการนำเสนอ วิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 29 เมษายน 2564
119 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า ประจำปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,480,000.00 27 เมษายน 2564
120 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบน้ำตก บริเวณด้านหลังอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 203,300.00 26 เมษายน 2564
Displaying results 111-120 (of 800)
 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >|