ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 30 เมษายน 2563
42 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,801,019.04 21 เมษายน 2563
43 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการ Awareness ประจำปี 2563 ครอบคลุม ISO27001:2013 IT Risk and Cyber Security วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,245,930.00 14 เมษายน 2563
44 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับสาขาพระราม 2 และสาขาเสรีไทย วิธีพิเศษ 438,700.00 13 เมษายน 2563
45 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง Check-in Point วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 13 เมษายน 2563
46 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร บริเวณชั้น 19 (ห้อง 1903) วิธีเฉพาะเจาะจง 215,590.05 10 เมษายน 2563
47 รายชื่อผู้ประเมินราคาที่ธนาคารกำหนด ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทบทวนราคาประเมินทรัพย์หลักประกันหรือทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ครั้งที่ 2/2563 วิธีคัดเลือก 1,903,586.00 09 เมษายน 2563
48 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการรับ – ส่งและจัดเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 08 เมษายน 2563
49 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) วิธีคัดเลือก 7,200,000.00 08 เมษายน 2563
50 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) วิธีเฉพาะเจาะจง 332,556.00 07 เมษายน 2563
Displaying results 41-50 (of 566)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|