ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อข้อมูลข่าว Online News Clipping ปี 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง 237,540.00 25 ธันวาคม 2563
42 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำหมวกสำเร็จรูป วิธีเฉพาะเจาะจง 291,628.50 23 ธันวาคม 2563
43 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 119,840.00 23 ธันวาคม 2563
44 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง 278,892.00 23 ธันวาคม 2563
45 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปตะวันออกกลางเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 1,000,000.00 22 ธันวาคม 2563
46 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมกระจกอาคาร (Curtain Wall) วิธีเฉพาะเจาะจง 131,824.00 22 ธันวาคม 2563
47 การจัดซื้อสิทธิการใช้ Bloomberg Professional สำหรับปี 2564 วิธีพิเศษ 1,112,000.00 21 ธันวาคม 2563
48 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail วิธีประกาศเชิญชวน 631,200.00 18 ธันวาคม 2563
49 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN ชุด Develop วิธีประกาศเชิญชวน 8,280,000.00 18 ธันวาคม 2563
50 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,700,000.00 18 ธันวาคม 2563
Displaying results 41-50 (of 683)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|