ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการรับจ้างถ่ายภาพกิจกรรมของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 25 สิงหาคม 2564
42 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 100 Session วิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 25 สิงหาคม 2564
43 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Core Banking วิธีพิเศษ 3,000,000.00 25 สิงหาคม 2564
44 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแล Youtube Channel ของ ธสน. ปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,275,000.00 19 สิงหาคม 2564
45 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit) วิธีเฉพาะเจาะจง 940,000.00 19 สิงหาคม 2564
46 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ เพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics and Data Driven Decision) วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 18 สิงหาคม 2564
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,135,847.13 13 สิงหาคม 2564
48 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการคิด วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 13 สิงหาคม 2564
49 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะการนำเสนอและการนำเสนอขาย วิธีเฉพาะเจาะจง 467,900.00 13 สิงหาคม 2564
50 ประกาศรายชื่อทนายความที่ได้รับคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครั้งที่ 8/2564 วิธีคัดเลือก 503,000.00 10 สิงหาคม 2564
Displaying results 41-50 (of 778)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|