ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทงานมหกรรมการเงิน Money EXPO 2021 วิธีคัดเลือก 3,816,885.01 14 พฤษภาคม 2564
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ วิธีเฉพาะเจาะจง 314,879.60 14 พฤษภาคม 2564
93 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ วิธีคัดเลือก 3,322,992.00 13 พฤษภาคม 2564
94 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 10 พฤษภาคม 2564
95 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการรื้อถอนพร้อมปรับปรุงบ่อน้ำตก บริเวณด้านหลังอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 07 พฤษภาคม 2564
96 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการออกแบบการนำเสนอ วิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 29 เมษายน 2564
97 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า ประจำปี 2564 วิธีประกาศเชิญชวน 2,480,000.00 27 เมษายน 2564
98 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบน้ำตก บริเวณด้านหลังอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 203,300.00 26 เมษายน 2564
99 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software วิธีเฉพาะเจาะจง 1,374,094.00 26 เมษายน 2564
100 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 23 เมษายน 2564
Displaying results 91-100 (of 778)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|