ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ วิธีพิเศษ 6,420,000.00 14 มกราคม 2563
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (StarCat) วิธีเฉพาะเจาะจง 86,884.00 10 มกราคม 2563
93 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถอดรหัสนวัตกรรม (Innovation Hack) วิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 09 มกราคม 2563
94 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาระบบงานหลักและผู้พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) วิธีคัดเลือก 340,688,000.00 09 มกราคม 2563
95 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 วิธีคัดเลือก 3,968,095.00 03 มกราคม 2563
96 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) Phase II ขยายขอบเขต วิธีเฉพาะเจาะจง 2,450,000.00 30 ธันวาคม 2562
97 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกาศเชิญชวน 7,450,000.00 27 ธันวาคม 2562
98 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการระบบสำรองข้อมูล (Backup as a Service) วิธีประกาศเชิญชวน 6,409,300.00 26 ธันวาคม 2562
99 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับชั้น 19 (ห้อง 1903-4) และชั้น 22 (ห้อง 2201) วิธีคัดเลือก 1,374,560.52 25 ธันวาคม 2562
100 การจัดซื้อป้อมยาม พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 185,110.00 24 ธันวาคม 2562
Displaying results 91-100 (of 566)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|