ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 181,900.00 22 กันยายน 2563
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมีขาตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 251,450.00 22 กันยายน 2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,634,900.00 18 กันยายน 2563
94 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อน Cooling Tower เครื่องที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 374,500.00 15 กันยายน 2563
95 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และเครื่องมือทางกลยุทธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 10 กันยายน 2563
96 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ECM Solution Migration วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 10 กันยายน 2563
97 การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการจากใจ (Customer First) สำหรับฝ่ายธุรกิจธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 460,100.00 03 กันยายน 2563
98 การจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning หลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 01 กันยายน 2563
99 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Business English Communication วิธีเฉพาะเจาะจง 466,200.00 01 กันยายน 2563
100 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Sanctuary Device Control 600 Clients Phase I & 100 Clients Phase II) วิธีเฉพาะเจาะจง 457,960.00 31 สิงหาคม 2563
Displaying results 91-100 (of 684)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|