ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผู้ให้บริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.00 03 ธันวาคม 2563
62 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน (Town Hall Meeting) ครั้งที่ 4 ปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง 349,462.00 02 ธันวาคม 2563
63 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีในศาลแรงงานกลางแทนธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 1,700,000.00 01 ธันวาคม 2563
64 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) วิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 24 พฤศจิกายน 2563
65 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลงาน (Effective Performance Coaching) วิธีเฉพาะเจาะจง 303,880.00 24 พฤศจิกายน 2563
66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,837,303.28 20 พฤศจิกายน 2563
67 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วิธีพิเศษ 1,198,949.40 16 พฤศจิกายน 2563
68 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ วิธีเฉพาะเจาะจง 238,396.00 13 พฤศจิกายน 2563
69 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเปลี่ยนฉนวนเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องสูบน้ำเย็น อาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 11 พฤศจิกายน 2563
70 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง 445,000.00 11 พฤศจิกายน 2563
Displaying results 61-70 (of 683)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|