ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) วิธีพิเศษ 3,400,000.00 23 กรกฎาคม 2564
62 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การซื้อเวลาโฆษณารายการในเครือ The Standard วิธีพิเศษ 800,000.00 23 กรกฎาคม 2564
63 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ ธสน. บนสื่อโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับการสื่อสารภายใน วิธีพิเศษ 996,705.00 16 กรกฎาคม 2564
64 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดทำความต้องการทางธุรกิจสำหรับงานรับประกัน (พี่นอลงนามแล้ว) วิธีคัดเลือก 3,400,000.00 15 กรกฎาคม 2564
65 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อไมโคโฟนไร้สาย วิธีเฉพาะเจาะจง 210,700.00 15 กรกฎาคม 2564
66 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำแผ่นทองคำที่ระลึกเกษียณ ปี 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง 373,981.60 09 กรกฎาคม 2564
67 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 1/2564 วิธีคัดเลือก 600,135.00 09 กรกฎาคม 2564
68 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2/2564 วิธีคัดเลือก 966,500.00 09 กรกฎาคม 2564
69 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 3/2564 วิธีคัดเลือก 1,286,682.00 09 กรกฎาคม 2564
70 รายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 4/2564 วิธีคัดเลือก 387,700.00 09 กรกฎาคม 2564
Displaying results 61-70 (of 778)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|