ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
31 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,680,000.00 22 พฤษภาคม 2563
32 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 22 พฤษภาคม 2563
33 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อประเมินและจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Assessment & Road map) วิธีคัดเลือก 4,642,539.00 21 พฤษภาคม 2563
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2563) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,849,933.42 20 พฤษภาคม 2563
35 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเพิ่มเติม ประจำสำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง 432,920.93 20 พฤษภาคม 2563
36 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับลูกค้าธนาคาร วิธีพิเศษ 1,400,844.00 20 พฤษภาคม 2563
37 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบหลัก SWIFT (Service Bureau & SWIFT Care Production) และระบบสำรอง SWIFT (Service Bureau - SWIFTCare DR - Serithai) วิธีพิเศษ 1,358,718.00 19 พฤษภาคม 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเงิน (Kastle - Treasury Module & Market Risk Management Module) วิธีพิเศษ 2,652,102.00 13 พฤษภาคม 2563
39 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 13 พฤษภาคม 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Service for ECI Online) วิธีพิเศษ 10,015,200.00 05 พฤษภาคม 2563
Displaying results 31-40 (of 566)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|