ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
31 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน ประจำปี 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง 139,998.91 20 กันยายน 2564
32 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ File Integrity Monitoring (FIM) วิธีประกาศเชิญชวน 1,984,850.00 14 กันยายน 2564
33 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งวงจรสื่อสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ วิธีเฉพาะเจาะจง 326,350.00 10 กันยายน 2564
34 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมด้าน CG&CSR เชื่อมโยงกับแนวทางการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible and Sustainable Banking) วิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 07 กันยายน 2564
35 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ต วิธีพิเศษ 997,500.00 07 กันยายน 2564
36 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 06 กันยายน 2564
37 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 375,000.00 31 สิงหาคม 2564
38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าโรงแรมเพื่อเป็นที่พักและใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 วิธีพิเศษ 2,100,000.00 30 สิงหาคม 2564
39 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (EXIM New Website and External KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 975,840.00 27 สิงหาคม 2564
40 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะสำหรับพนักงานสายงานการตลาด และสายงานที่เกี่ยวข้อง วิธีพิเศษ 981,190.00 26 สิงหาคม 2564
Displaying results 31-40 (of 778)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|