ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารภายในระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร วิธีคัดเลือก 3,199,856.40 11 มิถุนายน 2563
22 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,970,600.00 10 มิถุนายน 2563
23 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Thermoscan) และ Access Control พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 10 มิถุนายน 2563
24 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบข้อมูลเครดิต วิธีพิเศษ 492,200.00 08 มิถุนายน 2563
25 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย พร้อมติดตั้งระบบ Reuse Water System วิธีเฉพาะเจาะจง 198,000.00 29 พฤษภาคม 2563
26 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปอเมริกาและประเทศอื่น ๆ จากผู้ให้บริการในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 28 พฤษภาคม 2563
27 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ e-service วิธีพิเศษ 524,300.00 27 พฤษภาคม 2563
28 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Service for TBP) วิธีพิเศษ 3,132,960.00 26 พฤษภาคม 2563
29 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs)) วิธีพิเศษ 1,000,000.00 26 พฤษภาคม 2563
30 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 25 พฤษภาคม 2563
Displaying results 21-30 (of 566)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|