ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Oracle SPARC T5-4) วิธีประกาศเชิญชวน 732,950.00 10 มีนาคม 2564
22 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 934,110.00 10 มีนาคม 2564
23 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,205,000.00 05 มีนาคม 2564
24 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 25 กุมภาพันธ์ 2564
25 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 171,794.90 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 150 Session วิธีเฉพาะเจาะจง 295,320.00 22 กุมภาพันธ์ 2564
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,338,577.55 19 กุมภาพันธ์ 2564
28 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau System) วิธีเฉพาะเจาะจง 326,136.00 15 กุมภาพันธ์ 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้บริหารตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป วิธีคัดเลือก 840,000.00 10 กุมภาพันธ์ 2564
30 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) วิธีประกาศเชิญชวน 3,500,000.00 02 กุมภาพันธ์ 2564
Displaying results 21-30 (of 683)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|