ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสื่อการเรียนรู้ E-Learning วิธีพิเศษ 802,500.00 01 เมษายน 2564
12 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม วิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 30 มีนาคม 2564
13 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) วิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 29 มีนาคม 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการโครงการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ ธสน. วิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 24 มีนาคม 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงิน อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Finance) ของ ธสน. วิธีคัดเลือก 3,255,000.00 19 มีนาคม 2564
16 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการรับส่งและจัดเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 18 มีนาคม 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 1,822,675.93 15 มีนาคม 2564
18 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 145,520.00 15 มีนาคม 2564
19 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 12 มีนาคม 2564
20 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปยุโรปเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ และบริการ Monitoring เพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อในประเทศอังกฤษ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 12 มีนาคม 2564
Displaying results 11-20 (of 683)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|