ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความภักดีและความไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563 วิธีประกาศเชิญชวน 2,677,780.00 15 กรกฎาคม 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างพัฒนาระบบ Export Readiness Assessment Model (EXAC-ERAM) วิธีพิเศษ 490,000.00 10 กรกฎาคม 2563
13 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนเเม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2564-2570 วิธีคัดเลือก 2,890,000.00 01 กรกฎาคม 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตร COBIT 5 Foundation วิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 30 มิถุนายน 2563
15 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จัดจ้างบริการปรับปรุงระบบงาน (Scan Signature System : SSS) วิธีพิเศษ 682,189.20 25 มิถุนายน 2563
16 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าบนระบบ MY EXIM (EXIM TBP Phase 2) วิธีพิเศษ 5,752,500.00 25 มิถุนายน 2563
17 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 269,500.00 22 มิถุนายน 2563
18 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการอบรมกลุ่มย่อยเพื่อโค้ชผู้เข้าประกวดและทีมงาน President Award-Innovation ในขอบเขตการคิดค้นและบริหารจัดการนวัตกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 19 มิถุนายน 2563
19 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและจัดพิมพ์รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง 499,690.00 15 มิถุนายน 2563
20 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 749,000.00 12 มิถุนายน 2563
Displaying results 11-20 (of 566)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|