ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
141 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปยุโรปตะวันออก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 1,500,000.00 27 กันยายน 2565
142 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) วิธีคัดเลือก 1,300,000.00 26 กันยายน 2565
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการผลิตและตัดต่อคลิปวิดีโอสำหรับกิจกรรมโครงการ CSR จังหวัดน่าน วิธีเฉพาะเจาะจง 227,700.00 23 กันยายน 2565
144 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการ Formula Lending/Loan factory ในส่วนของการออกแบบเกณฑ์ ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Cut off Analysis) วิธีพิเศษ 1,500,000.00 21 กันยายน 2565
145 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,700,000.00 21 กันยายน 2565
146 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,472,588.80 21 กันยายน 2565
147 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป วิธีเฉพาะเจาะจง 834,600.00 20 กันยายน 2565
148 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี พื้นที่กรุงเทพฯ เขตศาลแพ่ง และเขตศาลแพ่งธนบุรี วิธีคัดเลือก 1,146,000.00 12 กันยายน 2565
149 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี พื้นที่กรุงเทพฯ เขตศาลแพ่งกรุงเทพใต้ วิธีคัดเลือก 969,705.00 12 กันยายน 2565
150 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี พื้นที่ปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี วิธีคัดเลือก 919,500.00 12 กันยายน 2565
Displaying results 141-150 (of 1072)
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >|