ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3361 การจัดหาระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance ระบบ Loan และระบบ Deposit) 16 มกราคม 2555
3362 การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Information System : HRIS) 06 มกราคม 2555
3363 การจัดหาระบบงานบัญชี 22 ธันวาคม 2554
3364 จัดหาเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง Risk Management Tool for Reporting : RMTR 02 ธันวาคม 2554
3365 การจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิ้น (ALM) 02 ธันวาคม 2554
3366 ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พฤศจิกายน 2553
3367 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 15 พฤศจิกายน 2553
3368 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤศจิกายน 2553
3369 การประกวดราคาจ้างจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System: DMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ตุลาคม 2553
3370 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS) 18 ตุลาคม 2553
Displaying results 3361-3370 (of 3444)
 |<  <  333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342  >  >|