ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3401 การประกวดราคาจัดหาโปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ (Device Control) 20 มิถุนายน 2551
3402 การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Log Server) 09 มิถุนายน 2551
3403 เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 04 เมษายน 2551
3404 ประมูลจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2551
3405 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานรักษาความปลอดภัย 17 มีนาคม 2551
3406 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 มีนาคม 2551
3407 ร่างTOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 27 กุมภาพันธ์ 2551
3408 เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
3409 ที่ ธสน.ธก.003/2551 ประกาศธนาคารเพื่อกสารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
3410 ร่าง TOR งานรักษาความปลอดภัย 05 กุมภาพันธ์ 2551
Displaying results 3401-3410 (of 3444)
 |<  <  336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345  >  >|