ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3351 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ตุลาคม 2552
3352 ประกาศการประกวดราคาจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 กันยายน 2552
3353 ประกวดราคาจัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารเอ็กซิม 07 สิงหาคม 2552
3354 จัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 30 กรกฎาคม 2552
3355 ร่างจัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 24 กรกฎาคม 2552
3356 ประกาศการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 มิถุนายน 2552
3357 ร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน(Treasury System) ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2552
3358 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) 27 เมษายน 2552
3359 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 16 อาคารเอ็กซิม 31 ตุลาคม 2551
3360 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 24 ตุลาคม 2551
Displaying results 3351-3360 (of 3416)
 |<  <  332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341  >  >|