ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3341 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2556
3342 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 1 04 ตุลาคม 2556
3343 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 ตุลาคม 2556
3344 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 ตุลาคม 2556
3345 การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม และสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 กันยายน 2556
3346 การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม และสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 กันยายน 2556
3347 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 23 กันยายน 2556
3348 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 23 กันยายน 2556
3349 งานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 23 กันยายน 2556
3350 การจัดหาผู้ให้บริการงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 23 กันยายน 2556
Displaying results 3341-3350 (of 3444)
 |<  <  331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340  >  >|