ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3331 การจัดหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2557 21 พฤศจิกายน 2556
3332 การจัดหารถยนต์ตู้โดยสาร 20 พฤศจิกายน 2556
3333 แจ้งชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 พฤศจิกายน 2556
3334 การจัดหาผู้ให้บริการแปลเอกสาร 11 พฤศจิกายน 2556
3335 การจัดหาผู้ให้บริการระบบ SWIFT Service Bureau Production 01 พฤศจิกายน 2556
3336 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ IBM รุ่น P550 29 ตุลาคม 2556
3337 การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ตุลาคม 2556
3338 การจัดหาสิทธิการใช้ระบบ SWIFT ตามการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการใหม่ [จาก UNIX (AIX) เป็น Window 2008] 24 ตุลาคม 2556
3339 การจัดหาเครื่อง Server พร้อมบริการติดตั้ง โอนย้ายข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบ SWIFT 24 ตุลาคม 2556
3340 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2556
Displaying results 3331-3340 (of 3444)
 |<  <  330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339  >  >|