ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3411 การจัดซื้อ Software ระบบ Mail 03 ธันวาคม 2550
3412 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็น Database Server 29 พฤศจิกายน 2550
3413 ประกาศการจัดซื้อระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 14 พฤศจิกายน 2550
3414 ประมูลจ้างเหมาบริการ การจัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคารเอ็กซิม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 24 กันยายน 2550
3415 ประมูลจ้างเหมาบริการ การจัดหาผู้ให้บริการงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 24 กันยายน 2550
3416 ประมูลจ้างเหมาบริการ การจัดหาผู้ให้บริการงานลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 24 กันยายน 2550
3417 ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 10 กันยายน 2550
3418 ร่างข้อกำหนดของงานจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบอาคารเอ็กซิม 10 กันยายน 2550
3419 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 กันยายน 2550
3420 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบอาคารเอ็กซิม 10 กันยายน 2550
Displaying results 3411-3420 (of 3444)
 |<  <  336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345  >  >|