ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3381 จัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 30 กรกฎาคม 2552
3382 ร่างจัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 24 กรกฎาคม 2552
3383 ประกาศการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 มิถุนายน 2552
3384 ร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน(Treasury System) ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2552
3385 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) 27 เมษายน 2552
3386 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 16 อาคารเอ็กซิม 31 ตุลาคม 2551
3387 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 24 ตุลาคม 2551
3388 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 14 ตุลาคม 2551
3389 การประกวดราคาจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN พร้อมระบบสำรองข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 กันยายน 2551
3390 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบSAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 05 กันยายน 2551
Displaying results 3381-3390 (of 3443)
 |<  <  335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344  >  >|